VÄLKOMMEN till SYV.nu

Här finns tips, information och inspiration för skolans studie- och yrkesvägledning. Studie- och yrkesvägledning är Hela skolans ansvar och syv.nu riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, övrig personal och elever i syfte att öka kvaliteten och berika skolans/verksamhetens studie- och yrkesvägledning. syv.nu vill underlätta för skolan att hitta information, inspiration, tips och idéer från aktörer utanför skolan. syv.nu vill med andra ord underlätta kommunikationen mellan externa aktörer och skolans studie- och yrkesvägledning. Allt för att eleverna ska kunna göra mer medvetna och underbyggda gymnasie- och eftergymnasiala val.

 • Arbetsmarknadskunskap
 • Arena Skolinformation
 • Axfood
 • Bilproffs
 • Bussförare
 • Byggare.com
 • BYN
 • Ekonomipejl – kostnadsfri lektion i ekonomi
 • Energiföretagen Sverige
 • EU careers
 • Euro guidance
 • Fastighetsbranschens utb. nämnd
 • Framtidsfrön
 • Frisör
 • Fråga SYV
 • Glasbranschen
 • Handelsrådet
 • Ingenjörsvägen
 • Installatörsföretagen
 • Jobba grönt
 • Järnvägsjobb
 • Svenska Kyl & värmepump föreningen
 • Lantmäteriet
 • My Dream now
 • Stick ut
 • Byggnadsplåtslagare
 • Saco
 • Saco Studentmässor
 • Skogen i skolan
 • Skolinspektionen
 • Skolverket
 • Statistiska Centralbyrån
 • Stockholms läns landsting
 • Svenskt Näringsliv
 • SKL
 • Teknikföretagen
 • Tekniksprånget
 • TMF
 • Trafikverket
 • TYA
 • Utbudet
 • Ventilationsmontör
 • Vägledarkalendariet
 • Välja Skola
 • Worldskills
 • Skolsamverkan