Nyhetsbrev #197, Glasbranschen – En expansiv bransch

Välkommen till syv.nu – Nyheter & länkar

Här finns nyheter från och länkar till externa aktörer – branscher, organisationer, myndigheter, utbildningsanordnare och företag som vill samverka och stötta skolans studie- och yrkesvägledning. Du hittar SYV-material – olika initiativ, sajter, tips, events, lektioner, rapporter – information och inspiration som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, pedagoger och elever i syfte att öka samverkan och berika skolans studie- och yrkesvägledning. syv.nu vill underlätta för skolan att hitta bra SYV-material från aktörer utanför skolan. syv.nu samlar och sprider externa aktörers SYV-material till skolans studie- och yrkesvägledning. Allt för att eleverna ska kunna göra mer medvetna och underbyggda gymnasie- och eftergymnasiala val – Hela skolans ansvar!

Glasbranschen är en expansiv bransch med stort behov av fler medarbetare. Den snabba tillväxten beror framför allt på den tekniska utvecklingen av glaset som material, vilken kraftigt har ökat andelen glas i byggnation och skapat nya användningsområden.

Föräldrapodden om gymnasievalet erbjuder tips och råd kring hur föräldrar kan prata med sin tonåring om gymnasievalet. Podden ger även inspiration till föräldrar i hur man kan stötta sitt barn kring framtid och gymnasieval.

För första gången någonsin blir SSA Rikskonferens digital när den anordnas i Helsingborg 2021. Vi hade sett fram emot att få träffa dig på plats men nu siktar vi på att ta konferensen till nya höjder och utmana den traditionella formen! Det blir två dynamiska dagar fyllda med klassiska inslag som huvudföreläsare, valbara spår, mingel och aktuell forskning men också digitala möten med både deltagare och föreläsare.

Det gröna näringslivet omfattar växande branscher som ser till att vi alla får mat, förnyelsebar energi, upplevelser och biologisk mångfald. Detta är grunden för det hållbara samhället – att bruka och vårda naturen, skogen, jorden, djuren, vattnet och luften på ett hållbart sätt. Branscherna välkomnar fler medarbetare, såväl direkt efter gymnasiet som efter fortsatta studier. Det är lätt att få jobb, och olika marknader växer. Arbetslivet efterfrågar även högskoleutbildade människor med praktisk erfarenhet, och här utgör naturbruksprogrammet en viktig bas. Vi behöver bli fler som jobbar med dessa livsviktiga och komplexa frågor!

Fastighetsbranschen står inför omfattande förändringar. Stora pensionsavgångar, nya tekniska kompetenskrav, nya energimål och tillväxt gör att branschen behöver rekrytera och det finns karriärmöjligheter inom alla områden.

I väntan på vaccin, flockimmunitet och annat som antas stoppa den pågående pandemin, gäller det att hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma. Men god ventilation och kreativa ventilationslösningar kan också göra mycket stor skillnad för spridningen.

Statistik från Skolverket visar att Fordons- och transportprogrammens elever har högst etableringsgrad på arbetsmarknaden tre år efter examen. Det är inte heller märkligt. Efterfrågan på transporttjänster ökar snabbt och ett fungerande transportnät förutsätter tillgång till kompetent personal. Transportnäringens utveckling innebär mycket goda jobbmöjligheter till en rad olika yrkesroller!

Läs mer, klicka här >>

Digitala möjligheter för dig som Syv att träffa branscher i november. Passa på att lära dig nytt, bli inspirerad och ställ frågor. Missa inte att boka in det du inte vill missa!!

Utbudet.se är det naturliga valet för lärare, SYV och all annan skolpersonal när det gäller att beställa kompletterande material till undervisningen. På utbudet.se har vi samlat kostnadsfria- och dagsaktuella informationsmaterial från Sveriges organisationer, myndigheter och företag. Allt är helt kostnadsfritt!

Ställ din fråga inför gymnasievalet om Transportprogrammet och Flygteknikutbildningen
– om yrken, utbildningar och karriärvägar för lastbilsförare och flygmekaniker.


1 2 3 4 20