Skogsbranschen behöver kompetens inom många yrkesområden. Sektorn behöver fler medarbetare som hjälper till att utveckla en hållbar näring. Här får du veta hur tre av Skogen i Skolans regioner informerar om skogliga utbildningar och yrken. Du kan också titta på filmer om skogliga yrken, som kan inspirera dina elever till en grön framtida yrkesbana.

Yrkeskampen är en praktisk ”Vi i femman” tävling, fast för elever i högstadiet. Med Yrkeskampen breddar du dina elevers perspektiv och ökar deras valkompetens på ett roligt sätt.

Närmare tio procent av den svenska arbetsmarknaden finns inom handeln och det är många som har sitt första jobb i något av handelns företag. Under de senaste decennierna har handelsbranschen utvecklats. Många traditionella handelsjobb automatiseras, vilket gör att arbetsuppgifterna i handeln förändras.

Handeln påverkas mycket av coronapandemin och när vi kommer ut på andra sidan av pandemin kommer branschen sannolikt ha förändrats ytterligare i den riktning som redan inletts i och med den digitala transformationen. För många som redan arbetar i handeln kommer detta medföra stora förändringar. För den som vill börja arbeta i handeln innebär det att det kommer finnas fler olika yrken att utföra inom handeln!

96% får jobb direkt efter examen – välj en YH-utbildning inom samhällsbyggnad!.

I tider som dessa, när många funktioner i samhället testas till sin gräns, påminns vi om vikten av individers förmåga att se möjligheter och omvandla dem till praktiska lösningar. Att kunna tänka i nya banor och våga testa nya idéer. Färdigheter som blir allt viktigare på arbetsmarknaden. 

Under E-kampen (Entreprenörskapskampen) får eleverna träna på just detta. Färdigheter som de har nytta av hela livet. E-kampen ger lärare och studie- och yrkesvägledare i åk 7–9 enkla verktyg att låta eleverna testa på att vara entreprenör för en dag! Elevernas upplevelse i övningen är en bra grund för vidare vägledningssamtal för lärare och SYV i samband med framtida val och tankar. E-kampen är ett ypperligt inslag i koppling till prao eller arbetsmarknadsdagar.

– Låt inte era elever missa en unik chans att testa ett ingenjörsjobb och få betalt!

Detta nyhetsbrev från oss på Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) skulle handla om roliga och upplyftande saker rörande Bygg-och anläggningsprogrammet. Bland annat skulle vi berätta att om knappt en månad ska Yrkes-SM gå av stapeln i Helsingborg och att det i år är rekordmånga yrken ska vara med och tävla. Men så är längre inte fallet. COVID-19 har satt ramen för vår nya, förhoppningsvis tillfälliga, verklighet.  Bland annat ställdes BYNs fullbokade yrkeslärarkonferens in och lika så vårens stora tävlingsevent, Yrkes-SM. Som ni redan är mycket väl medvetna om går ju inte längre gymnasieelever till skolan utan alla studier sker via distans. Men hur funkar det för en elev som går ett praktiskt program?

Byggnadsplåtslagare och ventilationsmontör – två stabila yrken!

Som samhällsbyggare syns det vad du gör på jobbet och resultatet finns kvar länge. Vissa bygger bostäder, skolor eller kontor. Andra bygger vägar, järnvägar eller broar. Gör som yrkesväxlarna nedan; gå en 2-årig yrkeshögskoleutbildning inom samhällsbyggnad som leder till en ljus arbetsmarknad, spännande karriär och trygg anställning med kollektivavtal. Läs mer här >>

Konferensernas övergripande mål är att belysa samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola och att visa på den röda tråden av studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse.

Programmet kommer att innehålla föreläsningar, paneldiskussioner och seminarier som berör alla skolformer med lokal, regional och nationell förankring. Konferensens målgrupp är alla som på olika sätt arbetar med och är intresserad av Samverkan Skola-Arbetsliv och kompetensförsörjning.


1 2 3 4 10