Büsra Yildiz har gått yrkeshögskoleutbildningen Anläggningsingenjör inriktning infrastruktur och arbetar nu som projektingenjör. Hon rekommenderar byggbranschen för alla som vill vara delaktiga i att bygga ett bättre samhälle.

Varje år träffar Framtidsfrön tusentals elever och pratar om deras framtid. Mycket fokus läggs på hur eleverna tänker och resonerar kring gymnasievalet, förmågor, intressen och hur detta kan kopplas till kommande arbetsliv. Denna lektion heter Forma din framtid och utförs av Framtidsfrön.

Det är inte alltid möjligt att ge eleverna tid att besöka olika arbetsplatser, även om det skulle kunna hjälpa dem att fatta beslut kring sina framtida yrkesval. Men föreställ dig då att kunna använda virtuella arbetsplatsbesök i 360 grader för att ge dem en inblick i olika yrken som kock, maskinförare eller hotellreceptionist.

Nu har du chansen att upptäcka HejSyv. En digital resurs. Fritt logg-in under v15!

Arbetsmarknaden är under ständig förändring till följd av teknikens framsteg. Vi vet inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden. Det vi vet är att alla kommer att jobba med teknik på något sätt. Därför måste vi förbereda unga för framtidens arbetsmarknad, redan idag.

Att träna barn och ungdomars entreprenöriella förmågor som att se behov och hitta lösningar, tänka kreativt, presentera sina idéer och öva på att samarbeta med andra är precis som studie- och yrkesvägledningen hela skolans ansvar. Två perspektiv som i samverkan ger eleverna goda förutsättningar att göra väl underbyggda och medvetna framtidsval.

Saco vill stötta er studievägledare i att vägleda era elever till ett medvetet studieval. Tillsammans med Sacoförbunden, våra experter på akademikeryrken, tillhandahåller vi verktyg för att underlätta ert arbete. Tipsa gärna era elever om saco.se/studieval

Dagens elever är framtidens medarbetare och företagare. Att skolan rustar eleverna för både ett framgångsrikt yrkesliv och privatliv är mycket viktigt. Här spelar studie- och yrkesvägledningen en avgörande roll och frågor som gäller samverkan mellan skola och näringsliv engagerar oss mycket. Senaste tillskottet i vårt stödmaterial för skolan är en ny praofilm – Träffa praoeleverna Gina och Calle på röda mattan!


1 2 3 4 6