Fastighetsbranschen står inför omfattande förändringar. Stora pensionsavgångar, nya tekniska kompetenskrav, nya energimål och tillväxt gör att branschen behöver rekrytera och det finns karriärmöjligheter inom alla områden.

I väntan på vaccin, flockimmunitet och annat som antas stoppa den pågående pandemin, gäller det att hålla avstånd, tvätta händer och stanna hemma. Men god ventilation och kreativa ventilationslösningar kan också göra mycket stor skillnad för spridningen.

Statistik från Skolverket visar att Fordons- och transportprogrammens elever har högst etableringsgrad på arbetsmarknaden tre år efter examen. Det är inte heller märkligt. Efterfrågan på transporttjänster ökar snabbt och ett fungerande transportnät förutsätter tillgång till kompetent personal. Transportnäringens utveckling innebär mycket goda jobbmöjligheter till en rad olika yrkesroller!

Läs mer, klicka här >>

Digitala möjligheter för dig som Syv att träffa branscher i november. Passa på att lära dig nytt, bli inspirerad och ställ frågor. Missa inte att boka in det du inte vill missa!!

Utbudet.se är det naturliga valet för lärare, SYV och all annan skolpersonal när det gäller att beställa kompletterande material till undervisningen. På utbudet.se har vi samlat kostnadsfria- och dagsaktuella informationsmaterial från Sveriges organisationer, myndigheter och företag. Allt är helt kostnadsfritt!

Ställ din fråga inför gymnasievalet om Transportprogrammet och Flygteknikutbildningen
– om yrken, utbildningar och karriärvägar för lastbilsförare och flygmekaniker.

Gymnasievalstestet. Att välja till gymnasiet och Gymnasievalsguiden för föräldrar

Att vara journalist är så mycket mer än att skriva för en tidning, jobba inom TV, radio eller andra berättande medier. God journalistik tar avstamp i ett gott förarbete där journalisten är påläst i ett ämne eller kanske intervjuar en person med syfte att berätta en historia eller förmedla kunskap. Själva yrket journalist varierar såklart beroende av var du jobbar och hur ditt uppdrag ser ut. Men minsta gemensamma nämnare är att journalister är en yrkesgrupp som vill ge fler perspektiv, sprida kunskap och fakta och gräva fram nya sanningar. I ett sånt läge är kvalitetsjournalistik viktigare än någonsin.

Satsningarna på järnvägen är större än någonsin, samtidigt som branschen står inför ett stort generationsskifte. Det innebär att vi inom de närmaste åren kommer att behöva fylla på med många människor som brinner för hållbara transporter och samhällsbyggnad. Här finns det stora utvecklingsmöjligheter, både för den som vill jobba direkt efter gymnasiet och för den som har en högskoleexamen!

Handeln är en bransch i ständig förändring. 
Digitaliseringen påverkar våra konsumtionsmönster, vilka produkter och tjänster som säljs, hur de säljs, hur de levereras och betalas samt hur och till vilka de marknadsförs. Utvecklingen i handeln skapar ändrade förutsättningar för handelns företag, anställda och kunder.


1 2 3 4 12