Att träna barn och ungdomars entreprenöriella förmågor som att se behov och hitta lösningar, tänka kreativt, presentera sina idéer och öva på att samarbeta med andra är precis som studie- och yrkesvägledningen hela skolans ansvar. Två perspektiv som i samverkan ger eleverna goda förutsättningar att göra väl underbyggda och medvetna framtidsval.

Saco vill stötta er studievägledare i att vägleda era elever till ett medvetet studieval. Tillsammans med Sacoförbunden, våra experter på akademikeryrken, tillhandahåller vi verktyg för att underlätta ert arbete. Tipsa gärna era elever om saco.se/studieval

Dagens elever är framtidens medarbetare och företagare. Att skolan rustar eleverna för både ett framgångsrikt yrkesliv och privatliv är mycket viktigt. Här spelar studie- och yrkesvägledningen en avgörande roll och frågor som gäller samverkan mellan skola och näringsliv engagerar oss mycket. Senaste tillskottet i vårt stödmaterial för skolan är en ny praofilm – Träffa praoeleverna Gina och Calle på röda mattan!

Hos oss på Region Stockholm finns många arbetsplatser som tar emot ungdomar som vill göra prao inom hälso- och sjukvården. Eller som vill söka sommarjobb inom hälso- och sjukvård, administration, tandvård, fastighetsförvaltning med mera. Sommarjobben är för16-18 åringar bosatta i Stockholms län.

Har du svårt att förklara för dina elever vad en ingenjör egentligen arbetar med?
Tipsa dina NE/TE elever om möjligheten att få arbeta inom Tekniksprånget!

Vägledarkalendariet 2019

Nu tar vi emot anmälningar till 2019 års viktigaste mötesplats för studie- och yrkesvägledare.

Sköta skogen eller uppfinna nya hållbara produkter. Skogssektorn är en framtidsbransch med en stor bredd av yrken. Men hur förmedlas egentligen bilden av skogssektorn till dagens ungdomar? Ger vi dem fortfarande den traditionella bilden av slitiga och smutsiga jobb som passar bäst för män? Vi vill uppdatera bilden genom att visa bredden och möjligheterna iskogsnäringen för både kvinnor och män!

Integrerad studie- och yrkesvägledning med intressant tävling om vatten
Med VVS-hjältarna har VVS-Branschens Yrkesnämnd skapat ett utbildningspaket bestående av lektioner och en filmtävling för att lyfta frågor och vattnets betydelse i samhället.

.

Fler tjejer sökertill Bygg- och anläggningsprogrammet!
Inför höstterminen 2018 ökade antalet tjejer som valde Bygg- och anläggningsprogrammet med 13%. Det är för andra året i rad som ökningen sker och en följd av att branschen blivit mer sund, säker och attraktiv.