Glasbranschen är en expansiv bransch med stort behov av fler medarbetare. Den snabba tillväxten beror framför allt på den tekniska utvecklingen av glaset som material, vilken kraftigt har ökat andelen glas i byggnation och skapat nya användningsområden.

När BYNs broschyr Timstocken behövde en uppdatering togs beslutet att göra en helomvändning. Det behövdes en rejäl uppfräschning och behovet av att tänka om och tänka nytt var stort. Målet var att skapa en broschyr och en webbsida som på ett tilltalande sätt sålde in de 16 yrken som BYN hanterar. Slutprodukten blev Bygg din framtid.

Ekonomipejl är en utbildning för barn och ungdomar. Hälften av Sveriges ungdomar i åldern 13 till 18 år anser inte att de har tillräcklig kunskap för att kunna fatta ekonomiska beslut på egen hand, visar en undersökning som Nordea har gjort.

Plåtslageribranschen söker med ljus och lykta efter fler händiga och kreativa ungdomar lämpade för att lära sig utföra mästerverk på tak och fasader. Variationen i yrket är stor, allt ifrån jobb på villatak i stålplåt till att täcka ett kulturhistoriskt kyrktorn i koppar. Montering av regnvattensystem och säkerhetsanordningar, målning, rengöring och snöskottning av taken samt tilläggsisolering kan också ingå i arbetet. Ofta utförs arbetet på höga höjder. Kanske har just Du framtidens hantverksmästare bland dina elever?

Vad innebär digitalisering för våra arbetsplatser och hur har arbetsmarknaden påverkats av den digitala utvecklingen? Hur kommer arbetsmarknaden se ut i framtiden, vad innebär plattformsekonomi och att giggjobba? Detta är aktuella områden som tas upp i Arena Skolinformations nya arbetshäfte om digitaliseringens påverkans på arbetslivet och i den tillhörande digital föreläsning ”Kommer robotarna ta våra jobb?”

Saco vill vara ett stöd för er studievägledare i ert arbete med att vägleda era elever till ett medvetet studieval. Tillsammans med Sacoförbunden, våra experter på akademikeryrken, tillhandahåller vi verktyg för att underlätta ert arbete.

Här kommer några saker du inte bör missa i höst!

Svenskt Näringslivs Lärarfortbildningsdag 28/10. Tips – Sprid till dina kollegor, högstadie- och gymnasielärare! Svenskt Näringsliv anordnar för första gången fortbildningsdagen ”Skola och Näringsliv” för högstadie- och gymnasielärare. De vill bidra med inspiration om arbetsliv, företagande och entreprenörskap.

I skolan utbildas våra framtida medarbetare och företagare. Ett samhälle och en arbetsmarknad i förändring ställer höga krav på anpassning och nya typer av kompetenser och förmågor. Hur kommer framtidens arbetsmarknad, företagande och jobb att se ut?

Hur rustar vi eleverna för att på bästa sätt möta framtiden?

Koll på läget? Vi känner till varenda plats i Sverige och erbjuder dig utbildning och inspiration i flera ämnen. Erbjudande till dig som vill veta mer om samhällsbyggnad och koppla det till Läroplanen i flera ämnen Här nedanför har vi sammanställt Lantmäteriets erbjudanden till grundskola och gymnasium. Vi bidrar med digitalt material som kan öka elevernas kunskap om samhället, kartor, träna deras analysförmåga och ge dem chans att få kännedom om fler yrken. Materialet är anpassat till läroplanen.

Det gröna näringslivet – Massor av möjligheter! Många tänker att det gröna näringslivet bara är för den som tycker om att köra traktor eller mjölka kor. Det är synd. För inom det gröna näringslivet finns massor av möjligheter. Det finns jobb både för den som vill jobba direkt efter gymnasiet och mer avancerade arbeten som kräver högre studier på högskola och universitet. Dessutom finns det fantastiska möjligheter för den som är entreprenör och vill skapa sitt eget jobb.

Hoppas du haft en härlig sommar och är laddad för ett läsår fyllt av nya SYV-möjligheter! Snart terminsstart och dags att dra igång nyhets/temabrevet, kan se redan nu att det blir en intensiv hösttermin med många utskick. Jag hoppas de ska inspirera dig och att du hittar användbart material och information som passar dig, dina elever och lärare. Som passar och berikar just er studie- och yrkesvägledande verksamhet. Hoppas du känner dig utvilad och laddad för ett nytt läsår!


1 2 3 4 14