Framtidsfrön har, tillsammans med Uddeholms AB och IVAR studios, skapat virtuella studiebesök som låter dig följa med olika yrkesgrupper ut i produktionen på Uddeholms stålverk i Hagfors genom interaktiva 360-besök. Det första besöket ligger redan uppe på hemsidan och nu släpper vi ett nytt yrke – miljötekniker!

Vi vill tipsa om en ny rapport,”Styrning och ledning – avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan” som vi skrivit på uppdrag av Svenskt Näringsliv. I en dialog, där vi konstaterade att studie- och yrkesvägledningen inte ges det utrymme och den dignitet området behöver, kom vi överens om att göra ett inlägg i debatten kring hur verksamheten styrs. Rapporten presenterades vid ett välbesökt frukostseminarium i Stockholm i november och kan med fördel användas som inspiration och underlag för diskussion om hur studie- och yrkesvägledningen kan bli allas angelägenhet!

Vägledarkalendariet är Sveriges viktigaste mötesplats för studie- och yrkesvägledare!
Vi vet att studie- och yrkesvägledare inspirerar, stöttar och informerar när uthållighet och tålamod sviktar hos dem som står inför vägval. På Vägledarkalendariet håller du dig uppdaterad i det stora och komplexa informationsflödet som genomsyrar vägledarområdet.

Yrkeskampen är en nationell tävling för klasser i årskurs 8 som ska inspirera och sätta igång tankar om framtida utbildningsmöjligheter. Tänk ”Vi i femman” – fast om yrken och yrkesval!

Det är mycket snack om framtidsyrken, de där som kommer att bli stora – så småningom. Och så finns det alltidyrken, de yrken som är lika viktig idag som de var igår och kommer att vara imorgon. Jobben som inte kan ersättas av robotar eller flyttas utomlands. Livia valde VVS- och fastighetsprogrammet och ett alltidjobb som räcker in i framtiden.

Välkommen till rikskonferensen Samverkan Skola-Arbetsliv 202011-13 maj 2020, Gävle konserthus 

Nu är det åter Gävles tur att arrangera rikskonferensen Samverkan Skola-Arbetsliv. Konferensernas övergripande mål är att belysa samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola och att visa på den röda tråden av studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse.

Programmet kommer att innehålla föreläsningar och seminarier som berör alla skolformer med lokal, regional och nationell förankring. Konferensens målgrupp är alla som på olika sätt arbetar med och är intresserad av Samverkan Skola-Arbetsliv och kompetensförsörjning.

Att vara journalist är så mycket mer än att skriva för en tidning, jobba inom TV, radio eller andra berättande medier. God journalistik tar avstamp i ett gott förarbete där journalisten är påläst i ett ämne eller kanske intervjuar en person med syfte att berätta en historia eller förmedla kunskap. Själva yrket journalist varierar såklart beroende av var du jobbar och hur ditt uppdrag ser ut. Men minsta gemensamma nämnare är att journalister är en yrkesgrupp som vill ge fler perspektiv, sprida kunskap och fakta och gräva fram nya sanningar.  I ett sånt läge är kvalitetsjournalistik viktigare än någonsin.

Det kanske kan låta som om vår bransch bara handlar om fastigheter….

… Men egentligen handlar det mest om människorna som av olika anledningar vistas i dem – och alla som arbetar med fastigheterna på olika sätt. Alla olika byggnader, och framförallt alla olika verksamheter som ryms där, ställer varierande krav på oss som arbetar i fastighetsbranschen. Vårt jobb är att ta hand om byggnaderna och rusta dem inför framtiden. Det är också vårt uppdrag att se till att människorna som verkar, bor och vistas i och kring dem får en vardag som flyter på. Vi ska sköta fastigheternas ekonomi och hålla oss uppdaterade kring ny teknik och nya sätt att arbeta ännu mer hållbart. Det innebär att det finns plats för en mängd olika kompetenser i vår bransch.

Det gröna näringslivet omfattar växande branscher som ser till att vi alla får mat, förnybar energi, upplevelser och biologisk mångfald. Detta är grunden för det hållbara samhället – att bruka och vårda naturen, skogen, jorden, djuren, vattnet och luften på ett hållbart sätt. Här finns många spännande jobb och utbildningar – oavsett om man vill börja jobba direkt efter gymnasiet, är yrkesbytare, eller siktar på högskolestudier.

Satsningarna på järnvägen är större än någonsin, samtidigt som branschen står inför ett stort generationsskifte. Det innebär att vi inom de närmaste åren kommer att behöva fylla på med  medarbetare som brinner för hållbara transporter och samhällsbyggnad. Här finns det stora utvecklingsmöjligheter, vill du ha ett jobb som spelar roll? Då är möjligheterna hur stora som helst!


1 2 3 4 16