Nyhetsbrev #70, Motorbranschcollege, Naturbruk – Bonde & Energiföreläsningar
Motorbranschen – Välkommen på föreläsning 25-27 april
Motorbranschcollege kommer att hålla i föreläsningar på Yrkes SM i Uppsala den 25, 26 och 27 april. De vill gärna att så många som möjligt som möter ungdomar i årskurs 7-9 ska få möjlighet att få bra information om vad det innebär att jobba i Fordonstekniska branschen, även hur det är att gå på sådan gymnasieutbildning.

Nyhetsbrev #69, BYN, Yrkes-SM 25-27 April I Uppsala!
Varje år står tusentals unga inför ett viktigt vägval, kanske det första viktiga vägvalet i livet – att välja gymnasieprogram och därmed ett första steg mot en framtida yrkesinriktning.

Nyhetsbrev #68 SSA Rikskonferens 2018 11-13 April I Sundsvall Med Tema ”Möten Som Förändrar” – Välkommen!
Vi lever i en värld som är i ständig förändring, vilket ställer ökade krav på såväl skolan som arbetslivet. Barns, elevers och studenters syn på samhället och yrkesval beror mycket på de personer och miljöer de möter. Många arbetsplatser har redan upptäckt hur samverkan med skolan ger mycket tillbaka på både kort och lång sikt.
I april arrangerar Sundsvall en nationell konferens i syfte att:

Nyhetsbrev #67, Bli Plåtslagare, Yrkeskartan & SCB Ny Statistik
Bli Plåtslagare – Stolt, trygg, fri
Idag är det för få ungdomar som söker sig till plåtslagaryrket trots stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Branschen satsar på många sätt för att nå ungdomarna och skolan med olika typer av insatser och material.

Nyhetsbrev #66, Utbudet.Se
Just nu har du möjlighet att lägga till en världskarta i din order när du beställer material från oss!* Som en extra bonus har vi tryckt upp Hans Roslings Gapminder World på baksidan.

Utbudet.se är det naturliga valet för lärare, SYV och all skolpersonal när det gäller att beställa material för undervisning. På utbudet.se beställer du böcker, tidningar, kataloger
och annat tryckt

Nyhetsbrev #65, SKL Satsar På En Normreform I Klassrummet
Stereotypa förväntningar på pojkar och flickor leder till otrygghet i skolan och skeva studieresultat.

#64, V5, Trainee, Bygg, Sommarjobb & Teknik Med Therese L På Fb
Traineeprogram & Hej Student
Det kan vara svårt för ungdomar att få sitt första jobb. Därför startade Axfood ett ungdomstraineeprogram med yrkespraktikanställning – Ung i Axfood. 

Nyhetsbrev #63, Jobba Grönt
Nu finns det ett verktyg som kopplar ihop arbetsliv och skola med utbildnings- och yrkesval inom det gröna näringslivet. Branscherna inom jord, skog och djur är i behov av fler medarbetare med intresse för teknik, odling och ekonomi.

Nyhetsbrev #62, Lantmäteriet, Innovationssatsningarna Och Möjliga Karriärvägar
Vi är första myndigheten i välden som kommer att sätta en mjukvarurobot i drift.

Nyhetsbrev #61, Ny Språkapp, Kurser Vt-18 & Kul Artikel
Ny språkapp & ny fb-grupp 
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram språkkurser i yrkessvenska för yrkesrollerna Fastighetsskötare, -tekniker, -värd och -ingenjör.


1 2 3 4 5 6 7 10