Blog

Nyhetsbrev #103 Yrkesutbildning – Ett smart val

21 november 2018,   By ,   0 Comments
Lina Andersson valde restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning bageri och konditori. Nu arbetar hon på Güntherska Hovkonditori & Schweizeri i Uppsala och i september tog hon hem guldmedaljen i Yrkes-EM i Budapest.

 

 

Lina är en av 32 som ingår i det svenska Yrkeslandslaget. Laget är unikt. Alla med helt olika yrkesinriktningar, alla specialister inom sitt område. Med sin talang och yrkesskicklighet är tjejerna och killarna i Yrkeslandslaget goda förebilder och ambassadörer för svensk yrkesutbildning. Genom yrkestävlingar får vi ungdomar att upptäcka de yrkesinriktade programmen och dess olika möjligheter. Dessutom så visar studier att 7 av 10 av de som tog examen från ett yrkesprogram hade arbete ett år senare. Läs mer om Yrkeslandslaget här >>
 

Använd gärna vårt för er framtagna hjälpmedel
Vi på WorldSkills Sweden har tagit fram hjälpmedel och material som vi hoppas ska göra det lättare för studie- och yrkesvägledare samt lärare att hjälpa eleverna att göra ett bra utbildningsval. Vårt material består av filmer och framtidskartor, lektioner, lärarhandledningar och mycket mer. Här hittar du materialet >>

 

LÄRARHANDLEDNING
– YRKE OCH UTBILDNING
Ge eleverna redskap att granska framtida valmöjligheter. Nu finns lärarhandledningen kring yrken och utbildning i en digital miljö. Här ges konkreta och verklighetsnära förslag på hur du som lärare kan arbeta med att stärka elevernas valkompetens. Med koppling till läroplanen blir arbetet
med materialet en naturlig del av undervisningen.
lararhandledning.worldskills.se
 

SKILLSWORLD
– YRKEN I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD
Sverige är en innovativ nation med en stark historia inom de olika sektorerna som berör yrkesprogrammen. För en fortsatt stark framtid behöver vi tjejer och killar som kan hantera de utmaningar och möjligheter vårt dynamiska samhälle ger. Möt Adam, Isabelle och Lorentz i sina yrkesroller i landskapen, under jorden, på haven och i luften.
skillsworld.se
 

 

WorldSkills Sweden har i uppdrag att arbeta med att höja kvalitet, status och attraktionskraft för yrken och yrkesutbildningar. Förutom att arrangera Yrkes-SM och att stå bakom Yrkeslandslagets medverkan i internationella mästerskap arbetar WorldSkills Sweden med flera andra satsningar inom utbildningsområdet. En sådan satsning är att bistå skolor med viktigt och relevant material om yrken och yrkesutbildningar. Läs mer på worldskills.se