Blog

Nyhetsbrev #127, Entreprenör för en dag – testa, träna och tävla i entreprenörskap!

15 maj 2019,   By ,   0 Comments
E-kampen (Entreprenörskapskampen) ger lärare och studie- och yrkesvägledare i åk 7-9 enkla verktyg att låta eleverna testa på att vara entreprenör för en dag! Elevernas upplevelse i övningen är en bra grund för vidare vägledningssamtal för lärare och SYV i samband med framtida val och tankar. E-kampen är ett ypperligt inslag i koppling till prao eller arbetsmarknadsdagar.

Under E-kampen får eleverna lära sig mer om sina förmågor, sin kreativitet, samt om praktiskt företagande. De får träna på sin förmåga att se affärsmöjligheter i sin omgivning, ta möjligheterna till handling och slutligen organisera, leda och utveckla dessa. Färdigheter som de har nytta av hela livet.

 

 

Introduktionsfilm om hur E-kampen går till och hur du som SYV och lärare kan använda konceptet.

 

Deltagande
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och STARTcentrum bjuder in alla skolor i Sverige att medverka i E-kampen 2019, Entreprenör för en dag.

Utbildningsmaterialet är kostnadsfritt för skolan och ger lärare verktyg att på att enkelt sätt arbeta med entreprenörskap i skolan i åk 7-9. Allt material finns på www.ekampen.se som man får tillgång till när man anmäler sig att delta.

 

 

Processen
E-kampen är väldigt enkel att genomföra. Den går i korthet ut på att under två dagar komma på en affärsidé, planera för att förvekliga idén, genomföra idén och sedan reflektera över vad som hände och varför det hände.

Övningen främjar, på ett lekfullt sätt, elevernas kreativitet, drivkraft, självkänsla. Då genomförandet av E-kampen ligger i augusti och september är den även en bra uppstart för gruppsamverkan och teambuilding.

 

 

Testa och träna
Att få testa och träna på entreprenörskap har inte bara stor betydelse när det gäller att utveckla sina egenskaper och förmågor. Det kan också öppna upp möjligheterna för elevernas framtida arbetsliv och framtidsval och peka på en väg framåt som eventuell framtida företagare. Elevernas upplevelse i övningen är en bra grund för vidare vägledningssamtal för lärare och SYV i samband med framtida val och tankar. E-kampen är ett ypperligt inslag i koppling till prao eller arbetsmarknadsdagar.

 

 

Erik Fjellborg är en av de entreprenörer som upplever betydelsen att få testa och träna som avgörande för sitt företagande.

 

Tävling
Om man vill är även E-kampen en tävling där klassen kan vinna 30 000 kr och en studieresa till Stockholm med prisutdelning på Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien.

Läs mer och anmäld din skola på www.ekampen.se

 

Följ oss gärnaFacebook och se fler filmer om E-kampen.

Kontakt:
Mia Carlén, Projektledare E-kampen
Mia.carlen@e-kampen.se
0708-826367
www.ekampen.se

Arrangörer