Blog

Nyhetsbrev #128, Syvbarometern 2019

22 maj 2019,   By ,   0 Comments

 

Hej studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola. Nu har även du som inte fått en regional länk chans att svara! Syvbarometern 2019 är en undersökning som vänder sig till studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola* och genomförs av Ungdomsbarometern, Skolsamverkan och ett antal regioner. Efter att studien initialt har påbörjats den 6 maj i medverkande regioner** så görs nu ett öppet utskick för att ännu fler studie- och yrkesvägledare ska få chansen att svara på undersökningen. Svarsinsamlingen avslutas den 4 juni. Observera att om du redan svarat på enkäten genom medverkande regioner så kan du bortse ifrån det här utskicket.

Studiens frågor fokuserar kring fyra huvudområden:
– Rollen som Syv och samarbetet med lärare och skolledning
– Indikatorer kring verksamhetens måluppfyllelse och funktion
– Samverkan skola-arbetsliv
– Vägledningens innehåll och elevernas möjligheter till jobb och utbildning

Syvar som deltagit i tidigare Syvbarometrar kommer känna igen sig, men självklart finns även nya frågor med. Vad tänker exempelvis du om den nya offentliga utredningen (SOU 2019:4) om studie- och yrkesvägledningen och dess förslag? Det här är din chans att berätta!

* grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, sameskola, specialskola
** Fyrbodal, Gotland, Gävleborg, Kronoberg, Sörmland, Uppsala, Västernorrland, Västmanland, Örebro, Göteborg stad, Stockholm stad

 

 

Hur svarar jag? 
Studien är en enkät som tar cirka 15 minuter. Genom att vara delaktig i studien så säkerställer du att bilden av ditt yrke och område blir rikare och att fler röster hörs. Studien är anonym och du behöver inte uppge dina personuppgifter. Sprid gärna till kollegor som kan vara intresserade av att svara. För att besvara undersökningen så följer du länken genom att klicka här >>

 

 

En liten del av studien kommer att presenteras i nyhetsbrevet i juli!
Förutom att undersökningens resultat kommer att spridas i medverkande regioner så kommer även en liten del av studien att presenteras i nyhetsbrevet i juli, så om du är intresserad är det värt att hålla utkik lite extra då.

Tack för din medverkan och påverkan! 

 

Kontakt:
Tekniska frågor om undersökningen: pelle@ungdomsbarometern.se
Generella frågor: gabriella@skolsamverkan.se

 

Om Syvbarometern:
Syvbarometern genomfördes första gången 2011 (med uppföljningar 2013, 2016) och har som syfte att samla nationell och regional kunskap kring studie- och yrkesvägledning. Studien genomförs i samarbete mellan Skolsamverkan, Ungdomsbarometern och ett antal regioner. Studien behandlar bland annat syvarnas arbetssituation samt huvudmäns och skolors måluppfyllelse och utvecklingsbehov gällande studie- och yrkesvägledning. Ramverket har utvecklats med målsättningen att tillhandahålla regioner och kommuner/huvudmän ett beslutsfokuserat faktaunderlag utifrån skolans styrdokument och Skolinspektionens kvalitetsgranskning av grundskolans studie- och yrkesvägledning. Sedan studien genomfördes första gången har ett stort antal både regionala och nationella initiativ genomförts för att stärka vägledningsverksamheten, och studien utgör därför en möjlighet att såväl utvärdera tidigare satsningar som en utgångspunkt för framtida utveckling. Målgrupp 2019 är studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola.