Blog

Nyhetsbrev #146, FRÅGASYV.se – Vägledning för alla!

21 oktober 2019,   By ,   0 Comments
Vägledning inför studie- och yrkesval blir allt viktigare. Valmöjligheterna inom utbildningsområdet ökar konstant, samtidigt som arbetsmarknaden har svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens.

För att möta den ökade efterfrågan på vägledning inför val av utbildning och framtida yrke har vi skapat ett digitalt verktyg som skapar förutsättningar för utökad dialog mellan SYV, elever och föräldrar. FrågaSYV.se kompletterar den vägledning som ges i skolan och ökar därmed förutsättningarna för framtidens medarbetare att göra väl underbyggda utbildnings- och yrkesval.

 

FrågaSYV.se erbjuds i två användarnivåer.

1. KOSTNADSFRITT MEDLEMSKAP
• Publik Fråga/Svar mellan SYV <–> Elev/Vårdnadshavare
• Dokumentarkiv med programplaner, tester, övningsuppgifter etc.
• Nätverk för SYV

2. SKOLABONNEMANG
• Sluten Fråga/Svar mellan SYV <–> Elev/Vårdnadshavare
• Dokumentarkiv med programplaner, tester, övningsuppgifter etc.
• Tidsbokning för personlig samtal
• Nätverk för SYV
• Lokala seminarier

 

Är det tufft att hinna med ibland?
FrågaSYV kan erbjuda stöd med vägledning på entreprenad för skolor.
Tjänsten innebär att vi tillhandahåller examinerade vägledare som stöttar det befintliga
vägledningsarbetet med svar på elevers frågor, via FrågaSYV.se.

 

Vill Du vara med och påverka?
Vi söker nu examinerade studie- och yrkesvägledare som vill vara med och påverka det fortsatta utvecklingsarbetet med FrågaSYV.

Exempel på frågor som vi vill ha Din hjälp att besvara:
– Vilka funktioner känns som störst hjälp för dig i ditt dagliga vägledningsarbete?
– Hur skall vårt dokumentarkiv utvecklas vidare?

 

Intresserad av FrågaSYV, vår stödtjänst eller vill du delta i vår utvecklingsgrupp?

Skicka ett mail till info@framtid.se så tar vi ett förutsättningslöst samtal!

Vänliga hälsningar önskar vi på FrågaSYV.se!