Blog

Nyhetsbrev #154, Tävla i yrkeskampen!

16 december 2019,   By ,   0 Comments
Yrkeskampen är en nationell tävling för klasser i årskurs 8 som ska inspirera och sätta igång tankar om framtida utbildningsmöjligheter. Tänk ”Vi i femman” – fast om yrken och yrkesval!

Med Yrkeskampen vill WorldSkills Sweden, som är arrangör, öka intresset för de yrken som gymnasiala yrkesutbildningar leder till. För dig som lärare eller studie- och yrkesvägledare blir tävlingen ett verktyg i undervisningen om olika utbildningsvägar och för eleverna ett sätt att öka sin valkompetens.

 

Yrkeskampen ett sätt att uppfylla läroplanens krav

Tävlingen utgör en upplevelsebaserad del i den undervisning som syftar till att ge dina elever underlag för att ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Utöver själva tävlingen kommer även en lärarhandledning att finnas tillgänglig. Den utgör grunden i ett lektionsmaterial (1 lektion) och är ett verktyg för att uppfylla en del av de krav som finns formulerade i läroplanen.

Yrkeskampen utgörs av tre delar; en webbtävling i klassrummet och därefter delfinal och final i Helsingborg den 23 april 2020 där Yrkes-SM går av stapeln. Sista anmälningsdag för deltagande i Yrkeskampen är den 17 januari 2020.

Mer information hittar du på www.yrkeskampen.se och ev. frågor kan riktas till info@yrkeskampen.se.

Beppe Singer har något viktigt att säga!