Blog

Nyhetsbrev #156, Styrning & Ledning – Avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning

22 januari 2020,   By ,   0 Comments
Vi vill tipsa om en ny rapport,”Styrning och ledning – avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan” som vi skrivit på uppdrag av Svenskt Näringsliv. I en dialog, där vi konstaterade att studie- och yrkesvägledningen inte ges det utrymme och den dignitet området behöver, kom vi överens om att göra ett inlägg i debatten kring hur verksamheten styrs. Rapporten presenterades vid ett välbesökt frukostseminarium i Stockholm i november och kan med fördel användas som inspiration och underlag för diskussion om hur studie- och yrkesvägledningen kan bli allas angelägenhet!

Svenskt Näringsliv intresserar sig för frågan om studie- och yrkesvägledning eftersom deras medlemmar, branscher och företag, har svårigheter att rekrytera personal med den kompetens de efterfrågar. Svenskt Näringsliv skriver i förordet;

”Ambitionsnivån när det gäller studie- och yrkesvägledning behöver höjas. Ska det också ge resultat så behövs rätt förutsättningar. Det finns ett stort behov av ökad mätbarhet och uppföljning när det gäller huvudmännens arbete med SYV. Det är också centralt att huvudmannen har en övergripande strategi för SYV. I den här rapporten fokuserar vi på just huvudmannens styrning och ledning av SYV-verksamheten. Det är viktigt att studie- och yrkesvägledningen ständigt utvecklas och förbättras så att eleverna får rätt förutsättningar och rustas väl för framtiden och att företagen hittar den kompetens som de behöver”.

Fyra olika kommuners studie- och yrkesvägledning hamnar under luppen i rapporten. Goda exempel på kvalitetsutveckling och SYV-verksamhet beskrivs. Malmö, Timrå, Västerås och Haninge får genom sin geografiska spridning och sina olikheter ge en bild av hur läget för studie- och yrkesvägledningen i framförallt grund- och gymnasieskolan är vid årsskiftet 2019/20.

Det blir tydligt att det är just kring styrning och ledning av SYV-verksamheten som de stora bristerna återfinns. Skriften lyfter även fram goda exempel som får ”Gilla”-tummen upp! Som t.ex.

• Att förvaltningen har diskuterat studie- och yrkesvägledning utifrån elevernas behov av vägledning, men även utifrån ett lokalt och samhällsekonomiskt perspektiv.
• Att politiken har beslutat och förvaltningarna tagit fram gemensamma riktlinjer för SYV och bedrivit ett utvecklingsarbete.
• Att förvaltningen är intresserad av att se spårbarhet i de insatser som görs. Ambitionen att söka former för att utvärdera effekterna av vägledningsarbetet.

Ladda ner, sprid och diskutera!
Rapporten kan användas som inspiration och underlag för diskussion om hur studie- och yrkesvägledningen kan bli allas angelägenhet. Den finns att ladda ner som pdf och kan skickas som bifogad fil till exempelvis politiker i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnder, förvaltningschefer och rektorer. Var aktiv och skapa opinion i frågan om studie- och yrkesvägledning. Det är viktigt, inte minst nu, när det ekonomiska läget i kommunerna leder till neddragningar inom vård och skola. Ladda ner rapporten här >>

Trevlig läsning och lycka till i diskussionerna!
Lotten Johansson & Gabriella Holm

Nyhetsbrev från Hej Syv
Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer löpande under läsåret.
Anmäl dig genom att klicka här >>

Kontakt:
lotten@hejsyv.se
gabriella@hejsyv.se
www.hejsyv.se