Blog

Nyhetsbrev #163, Rikskonferensen samverkan skola-arbetsliv 2020
 11-13 Maj 2020, Gävle

11 mars 2020,   By ,   0 Comments
Konferensernas övergripande mål är att belysa samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola och att visa på den röda tråden av studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse.

Programmet kommer att innehålla föreläsningar, paneldiskussioner och seminarier som berör alla skolformer med lokal, regional och nationell förankring. Konferensens målgrupp är alla som på olika sätt arbetar med och är intresserad av Samverkan Skola-Arbetsliv och kompetensförsörjning.

 

Gör som 299 personer redan har gjort, anmäl dig till rikskonferensen Samverkan Skola-Arbetsliv 2020
11-13 maj 2020, Gävle konserthus och Högskolan Gävle

 

Konferenskostnad: 2500 kr!!

Konferensens hemsida, klicka här >>
Sista dag för anmälan: 30 april

Program
Konferensen innehåller många intressanta föreläsare, seminarier/workshops (31 stycken) och paneldiskussioner som berör hela utbildningssystemet, från förskola till högskola.

Några axplock ur programmet:

Varför går vi i skolan?
Günther Mårder, Vd Företagarna, Ebba Kock ordf. Sveriges elevkårer, Mimmi Rönnqvist, Ordförande Saco studentråd, Maria Wiman, högstadielärare i svenska och SO, m. fl.

Betydelsen av vad som är betydelsefullt
Ungdomars och unga vuxnas uppfattning om vad som är viktigt i livet.
Mats Trondman, Professor i kultursociologi, Växjö universitet

Studie- och yrkesvägledning- Hela skolans ansvar
Marie-Hélène Ahnborg, Vd ifous samt statlig utredare för betänkandet Framtidsval, en utvecklad studie- och yrkesvägledning.
Charlotta Granat, Förstelärare i SO-ämnen, lärare vid lärarutbildningen, skolambassadör för EU. Rebecca Roth, Ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, studerar till lärare Lina Hading, Ledamot i Lärarnas Riksförbunds studerandeförening, Studerar till studie- och yrkesvägledare

Unga inför arbetslivet.
Paneldiskussion – Fredrik Wikström, Jonas Olofsson, Henrik Malm, Lindberg, Tor Hatlevoll, Ingrid Runesson och Kenneth Abrahamsson. Medförfattare till boken Unga inför arbetslivet

Hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut?
Oscar Nordström Skans, professor i nationalekonomi och föreståndare för Uppsala Universitets centrum för arbetslivsforskning kommer att föreläsa kring detta:

Teknisk utveckling och den artificiella intelligensens framväxt skapar en naturlig oro för hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut. Föreläsningen ger en överblick av hur utvecklingen på arbetsmarknaden ser ut i Sverige och i omvärlden och diskuterar vad vi kan förvänta oss av arbetsmarknaden under de kommande decennierna.

 

Mer information och anmälan till konferensen finner du här >>
Kontakt
Kalle Wahlström
Karl_goran.wahlstrom@gavle.se
070-414 10 22

Följ gärna i sociala medier

Facebook
Instagram
Twitter