Blog

Nyhetsbrev #168, Låt dina elever få utvecklas under E-kampen i höst!

20 april 2020,   By ,   0 Comments
I tider som dessa, när många funktioner i samhället testas till sin gräns, påminns vi om vikten av individers förmåga att se möjligheter och omvandla dem till praktiska lösningar. Att kunna tänka i nya banor och våga testa nya idéer. Färdigheter som blir allt viktigare på arbetsmarknaden. 

Under E-kampen (Entreprenörskapskampen) får eleverna träna på just detta. Färdigheter som de har nytta av hela livet. E-kampen ger lärare och studie- och yrkesvägledare i åk 7–9 enkla verktyg att låta eleverna testa på att vara entreprenör för en dag! Elevernas upplevelse i övningen är en bra grund för vidare vägledningssamtal för lärare och SYV i samband med framtida val och tankar. E-kampen är ett ypperligt inslag i koppling till prao eller arbetsmarknadsdagar.

 

Introduktionsfilm om hur E-kampen går till och hur du som SYV och lärare kan använda konceptet.
 

Kostnadsfritt material
Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien och STARTcentrum bjuder in alla skolor i Sverige att medverka i E-kampen 2020, Entreprenör för en dag.

Utbildningsmaterialet är kostnadsfritt för skolan och ger lärare verktyg att på att enkelt sätt arbeta med entreprenörskap i skolan i åk 7–9. Allt material finns på www.ekampen.se som man får tillgång till när man anmäler sig att delta.

 

 

Processen
E-kampen är väldigt enkel att genomföra. Den går i korthet ut på att under två dagar komma på en affärsidé, planera för att förvekliga idén, genomföra idén och sedan reflektera över vad som hände och varför det hände. Metodiken som genomsyrar konceptet är ”Erfarenhetsbaserad inlärningsmodell”.

Övningen främjar, på ett lekfullt sätt, elevernas kreativitet, drivkraft, självkänsla. Då genomförandet av E-kampen ligger i augusti-oktober är den även en bra uppstart för gruppsamverkan och teambuilding.

 

 

E-kampen i SYV-planen

Att få testa och träna på entreprenörskap har inte bara stor betydelse när det gäller att utveckla sina egenskaper och förmågor. Det kan också öppna upp möjligheterna för elevernas framtida arbetsliv och framtidsval och peka på en väg framåt som eventuell framtida företagare. Elevernas upplevelse i övningen är en bra grund för vidare vägledningssamtal för lärare och SYV i samband med framtida val och tankar. E-kampen är ett ypperligt inslag i koppling till prao eller arbetsmarknadsdagar.

 

Det är väldigt svårt att läsa sig till entreprenörskap, det måste testas” säger Andra Farhad, 25 år som driver Börshajen.
 

Tävling

Om man vill är även E-kampen en tävling där klassen kan vinna 30 000 kr och en studieresa till Stockholm med prisutdelning på Kungl. IngenjörsVetenskapsAkademien.

2019 genomförde 200 klasser med 4500 elever E-kampen.

Hoppas ni vill vara en av dessa till hösten!

Läs mer och anmäld din skola på www.ekampen.se

Följ oss gärna på Facebook och se fler filmer om E-kampen.

 

Kontakt
Mia Carlén, Projektledare E-kampen
Mia.carlen@e-kampen.se
0708-826367
www.ekampen.se