Blog

Nyhetsbrev #172, Skogen behöver dig!

26 maj 2020,   By ,   0 Comments
Skogsbranschen behöver kompetens inom många yrkesområden. Sektorn behöver fler medarbetare som hjälper till att utveckla en hållbar näring. Här får du veta hur tre av Skogen i Skolans regioner informerar om skogliga utbildningar och yrken. Du kan också titta på filmer om skogliga yrken, som kan inspirera dina elever till en grön framtida yrkesbana.

På SYV-dagarna visar vi skogliga karriärvägar
Jens Meyer delar sin tid som Regionsamordnare för Skogen i Skolan i Värmland med att vara högstadielärare.

 

 

– Vi arrangerar studiedagar för SYV där samarbetet med styrgruppen möjliggör studiebesök och information från företagen. Skolor från Värmlands 16 kommuner bjuds in och även fristående skolor.
Läs mer om Region Värmlands SYV-dagar

 

Lärare blir elever på våra inspirationsdagar
Region Östra Götaland arbetar främst med lärar-studenter och lärare i skolorna.

 

 

– Vi har inspirationsdagar utomhus under en halv eller hel dag där vi visar Skogen i Skolans läromedel och faktablad. Lärarna får prova på att vara elever under övningar. Efteråt har vi genomgång med reflektion, säger Karin Ekströmer, skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare.
Läs mer om hur lärare får prova på att vara elever

 

Vi ökar intresset för skogen som klassrum och arbetsplats
Genom Skogen i Skolan vill Region Örebro sprida en allsidig och objektiv bild av skog och alla dess värden med hjälp av utomhuspedagogik.

 

 

– Vi hoppas därigenom på ett ökat intresse för skog och även att fler får upp ögonen för skogen som arbetsplats. Ett nära samarbete pågår med Örebro Universitet där vi träffar deras studenter ute i skogen och håller i olika övningar, säger Regionsamordnare Emil Hjerpe.
Här får du veta mer om hur Region Örebro arbetar

 

Se Skogen i Skolans filmer om skogliga yrken

 

 

Emil är 19 år och bor i Bromölla. Direkt efter gymnasiet fick Emil jobb i skogen. Han kör skotare, en skogsmaskin, som han döpt till Doris. En film från Skogslektioner – vårt digitala läromedel.

 

 

Fredrik Lundell, professor på KTH berättar om hur man kan få fram material starkare än stål med hjälp av ett slajm från skogen. En film från Skogslektioner – vårt digitala läromedel.

 

 

Hilda Mikaelsson jobbar med att mäta hur mycket skogen växer. Hennes mätningar används till Sveriges klimatrapport. En film från Skogslektioner – vårt digitala läromedel.

 

Jobbguiden till det gröna näringslivet
På  www.jobbagront.se finns undervisningsmaterial och inspirationsfilmer till yrken inom hela det gröna arbetslivet. Här kan du även ladda ner jobb- och utbildningskartan som ger en övergripande bild av branschens utbildningsvägar och olika yrkesroller – allt för att inspirera och ge underlag för framtida studie- och yrkesval!

 

 

Direkt till jobbkartan? Klicka här >>

 

Mer information