Blog

Nyhetsbrev #178, Alternativ till praktik och att lära känna ett yrke – Gratis skolmaterial för högstadiet och gymnasiet på eduna.se*

10 september 2020,   By ,   0 Comments
Vi vet att ni på skolor runt om i landet just nu jobbar på kreativa alternativ till elevernas praktik, samtidigt som ni i det stora bemöter deras funderingar kring nutid och framtid utifrån covid-19. Vårt kostnadsfria och kompletterande skolmaterial kan vara ett stöd i detta arbete. *eduna.se är Svenskt Näringslivs portal med skolmaterial om företagande, jobb och ekonomi.

 

 
 iPraktiken
Detta material finns i tre olika varianter; iPraktiken EleviPraktiken Skola och iPraktiken Företag. Avsnittet med förberedelser ur elevdelen kan lämpa sig särskilt väl nu! Titta även på våra övriga aktualiserade material under fliken Just nu!, där ni bland annat hittar upplägg för både digitala och fysiska företagsbesök, liksom material om att lära känna ett yrke.
Framtidskartor
Även om det alltid är viktigt att hjälpa elever till medvetna studie- och yrkesval, är det kanske just nu viktigare än någonsin. I sådana samtal kan ni använda våra populära framtidskartor som utgångspunkt. Dessa beskriver vilka inriktningar, jobbmöjligheter samt alternativ till vidare studier det finns för varje gymnasieprogram. Kartornas finns både för yrkesprogram och högskoleförberedande program, i tryckt och digitalt format – och på flera olika språk.

 

Vi berättar gärna mer om materialet för dig!
Vill du ha en djupare presentation av hur du kan använda skolmaterialet beskrivet ovan, eller annat material som kan underlätta för dig i undervisningen? Kontakta oss!

Du och din skola kan få ett besök och/eller en digital presentation. 

 

Elma Huskic

elma.huskic@svensktnaringsliv.se

För skolor i regionerna: Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Jennifer Österlund

jennifer.osterlund@svensktnaringsliv.se

För skolor i regionerna: Gotland, Stockholm, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.

Simon Sjögren

simon.sjogren@svensktnaringsliv.se

För skolor i regionerna: Halland, Jönköping, Värmland och Västra Götaland.

Maya Lundberg

maya.lundberg@svensktnaringsliv.se

För skolor i regionerna: Dalarna, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.