Blog

Nyhetsbrev # 18, Ny Satsning I Växande Bransch – Jobba Grönt!

16 december 2016,   By ,   0 Comments
Ny satsning i växande bransch
– Jobba Grönt!

Jobba Grönt erbjuder SYV verktyg för att koppla ihop arbetsliv och skola med utbildnings- och yrkesval inom det gröna näringslivet.
Det gröna näringslivet är en växande bransch som ger oss klimatsmart mat, förnyelsebar energi och nya jobb.

Nu är branschen i behov av fler medarbetare och vägen dit går via breda och flexibla utbildningar. Med satsningen vill branschen öka kunskapen hos elever om det gröna näringslivets betydelse för samhället och väcka intresse för att arbeta inom trädgård, lantbruk och skog.

Boka kostnadsfria skolbesök
Låt yrkesambassadörer från branschen berätta för eleverna hur en framtid inom det gröna näringslivet kan se ut – vilka yrken och bristyrken som finns och hur du utbildar dig för att nå dit.

Upplev branschen på riktigt genom Virtual Reality
Ett skolbesök innebär dessutom att eleverna får chansen att uppleva olika yrken inom skog, lantbruk och trädgård genom Virtual Reality!

För mer information besök www.jobbagrönt.se

Samverka med branschen
• Anmäl intresse för skolbesök
och få mer information
Klicka här >>

• Ladda ner jobbguiden – en
karta över jobb och
utbildningsvägar inom
branschen
Klicka här >>

• Läs mer på Jobba Grönt
Klicka här >>

Mer information om olika
yrken i branschen

• Trädgårdsarkitekten Fia
Se film >>

• Entreprenören Johanna
Se film >>

• Spannmålsbonden Bengt
Se film >>