Blog

Nyhetsbrev #23, Lantmäteriet – Boka Ambassadörer!

26 januari 2017,   By ,   0 Comments

 

Lantmäteriet – en spännande arbetsplats!
Samhällsbyggnad, Juridik, Ekonomi och Teknik.

Det har blivit allt mer intressant att arbeta inom arbetsområdet samhällsbyggnad.
Kanske är det en känsla av att man gör något betydelsefullt och att man tillför något i samhället som har gjort området populärt.

Det finns många yrken och många ämnen som kombineras i det här arbetsområdet. På Lantmäteriet finns flera av de yrkena. Visste du att jurister som har läst extra fastighetsrätt kan arbeta som lantmätare? Arbetssättet har moderniserats och man arbetar mer i team; förrättningsassistent, mät- och kartingenjör och lantmätare tillsammans med lantmätaren som projektägare. Tidigare var lantmätarrollen vikt för studenter som utbildat sig till lantmätare i tre till fem år. Idag är det möjligt för jurister som är intresserade av fastighetsrätt att bidra med sitt kunnande. Arbetet innehåller både juridik, ekonomi och teknik. Här ser man ett stort behov av arbetskraft på hela arbetsmarknaden under en lång tid framöver.

Boka Lantmäteriets ambassadörer!
Lantmäteriet som statlig myndighet vill upplysa elever och studenter om vad vårt bidrag inom samhällsbyggnad innebär. Man har två heltidsanställda ambassadörer som gratis åker ut i hela landet och informerar och inspirerar elever, studenter och vägledare om de yrken där Lantmäteriet verkar inom arbetsområdet samhällsbyggnad.

Ambassadörerna erbjuder:

  • Lektioner och Seminarier
  • Att arrangera studiebesök
  • Att komma till skolan och arbetsmarknadsmässor

Kontakta gärna oss!

 

Vill du veta mer
– Kontakta gärna oss!
Annelie Hörberg
Lantmäteriambassadör
Norra Sverige
E-post: annelie.horberg@lm.se
Mobil: 0725-08 75 73
www.lantmateriet.se
Lukas Petré
Lantmäteriambassadör
Södra Sverige
E-post: lukas.petre@lm.se
Mobil: 0725-02 27 16
www.lantmateriet.se