Blog

Nyhetsbrev #30, Tekniksprånget Visar Vad En Ingenjörsutbildning Leder Till

30 mars 2017,   By ,   0 Comments
Tekniksprånget är ett praktikprogram som drivs av Kungl.


Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) på uppdrag av regeringen. Projektet är en nationell satsning som syftar till att väcka ungas intresse för att studera en högre teknisk utbildning och öka andelen som också fullföljer påbörjad utbildning.

Genom praktiken får ungdomar testa på att jobba som ingenjör i fyra månader. De får en inblick i arbetslivet och kontakter inför framtiden. Idag medverkar ca 230 arbetsgivare på ett 120-tal orter runt om i landet och Tekniksprånget har till dagens datum förmedlat ca 3000 praktikplatser.

Praktiken vänder sig till avgångselever som är behöriga att söka en ingenjörsutbildning (har läst minst Ma3c, Fy1 och Ke1). Ansöker gör man via Tekniksprångets ansökningsportal mellan 16 april-16 maj. Praktiken pågår i fyra månader, september till december, med en praktiklön på 13 500 kronor/månad.

På Tekniksprångets hemsida hittar ni mer information. Besök även Instagram #tekniksprånget för inspirerande bilder och exempel på vad vårens praktikanter får göra på sin praktik.

Missa inte att informera era elever på NA- och TE-programmen om denna möjlighet! Vi kommer att skicka affischer som ni kan sätta upp och material att dela ut.

Vid frågor, kontakta oss gärna på teknikspranget@iva.se