Blog

Nyhetsbrev #33, Jobba Grönt

26 april 2017,   By ,   0 Comments
Nu finns det ett verktyg som kopplar ihop arbetsliv och skola med utbildnings- och yrkesval inom det gröna näringslivet.


Branscherna inom jord, skog och djur är i behov av fler medarbetare med intresse för teknik, odling och ekonomi. Vägen dit går direkt från gymnasiet eller via högskoleutbildningar.

Yrkesambassadörer till din skolan
Du kan boka kostnadsfria skolbesök från yrkesambassadörer verksamma i branschen. Eleverna får vid besöket en inblick i hur framtiden i det gröna näringslivet kan se ut – vilka yrken och bristyrken som finns och hur du utbildar dig för att nå dit. Hitta din kontakt här och skicka intresseanmälan >>

Kioskvältare och ögonöppnare
Under besök från yrkesambassadörer får eleverna uppleva jobb inom det gröna näringslivet genom VR-filmer. Filmerna har visat sig engagera eleverna på ett väldigt bra sätt! Läs mer >>

Ladda ner jobbguide
Du kan enkelt få en övergripande bild av det gröna näringslivets olika yrkesroller och bristyrken genom Jobba Grönts jobbguide. Ladda ner jobbguiden här >>

För mer information besök Jobba grönt >>