Blog

Nyhetsbrev #42, Vill Du Bidra Till Jämställdhetsarbete?

17 augusti 2017,   By ,   0 Comments

SKL söker dig som arbetar med att utmana könsstereotypa yrkesval

Bedrivs det ett medvetet arbete på din skola eller i din kommun för att bredda synen på vilka yrken som passar killar? Vill du bidra till jämställdhetsarbetet genom att inspirera andra skolor och kommuner att utmana könsstereotypa yrkesval bland unga män? Då vill SKL:s satsning Män och Jämställdhet komma i kontakt med dig!

För att bryta med könsstereotypa yrkesval och skapa bättre förutsättningar för jämställdhet på arbetsmarknaden är det viktigt att utmana snäva föreställningar om vilka jobb killar respektive tjejer bör välja. Sveriges Kommuner och Landsting genomför just nu satsningen Män och Jämställdhet. Vi efterlyser konkreta exempel på aktivt arbete kring dessa frågor runtom i landet med fokus på maskulinitetsnormer.
Nu söker vi dig Studie- och Yrkesvägledare som
vill inspirera andra skolor och kommuner att utveckla sitt arbete kring unga mäns yrkesval. 
Kontakta oss:
Love Nordenmark, projektledare
Telefon: 072-528 41 14
Carl Åkerlund, kommunikatör
Telefon: 076-784 48 30
Vi behöver din hjälp för att kunna samla och skildra konkreta exempel på arbete med dessa frågor. Under hösten kommer vi att producera texter och korta filmer med lärande exempel på olika områden, varav ett är just SYV och utbildning, inför en kommande informationskampanj. Hör av dig till oss om du är intresserad av att låta oss skildra ert arbete i en kort film eller bara vill berätta om vad ni gör!
Utbildning är ett av fyra fokusområden för satsningen Män och Jämställdhet. Övriga fokusområden är Jämställd Hälsa, Våldsförebyggande arbete och Jämställt föräldraskap. Inom satsningen görs filmer på temat Röster om Manlighet som belyser intressanta och inspirerande verksamheter inom dessa områden. Tillsammans med sajten Jämställ.nu har projektet också tagit fram flera praktiska exempel, klicka här, som andra kan lära av.

Läs mer om satsningen här >>
Se tidigare filmer i serien Röster om manlighet här >>