Blog

Nyhetsbrev #65, SKL Satsar På En Normreform I Klassrummet

07 februari 2018,   By ,   0 Comments
Stereotypa förväntningar på pojkar och flickor leder till otrygghet i skolan och skeva studieresultat.

Med satsningen Normreform vill SKL främja ett jämställt klassrum, så att fler elever klarar skolan och alla får möjlighet att utveckla sin fulla potential. Satsningen innehåller bland annat material fokuserat på genusmedveten SYV och lanseras på konferensen Forum Jämställdhet nu i veckan.

SKL:s nya skrift Maskulinitet och jämställd skola – arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat lyfter bland annat vikten av en genusmedveten studie- och yrkesvägledning för att ge alla elever lika möjlighet att utveckla sin fulla potential. Genusmedveten SYV är också viktig för att lösa utmaningarna kring kompetensförsörjningen i offentlig sektor. SKL:s skrift innehåller aktuell forskning, lärande exempel från verksamheter och strategier för förändring.

Samhällsvinster av att bryta könsuppdelningen
I dagsläget är gymnasieskolan i Sverige starkt könsuppdelad, precis som arbetsmarknaden. För att kommuner, regioner och landsting ska klara sin framtida kompetensförsörjning är det avgörande att fler män söker sig till välfärdsyrkena. För pojkar och män skull kan det samtidigt innebära att deras handlingsutrymme blir större. På sikt medför en sådan förändring också ett mer jämställt arbetsliv.

Jämställt på vårdprogrammet
Filmen Jämställt på vårdprogrammet följer några elever i Katrineholm vid ett studiebesök på ett äldreboende. Med en genusmedveten studie- och yrkesvägledning inspireras eleverna att välja utbildning och yrke utifrån sina intressen, och inte utifrån kön. ”Nu när jag fått höra och se vad man mer kan göra så känns det verkligen som ett naturligt val”, säger en kille i filmen. Filmen är en del av SKL:s serie Röster om manlighet, en del av den aktuella satsningen, och kan användas i utbildning och som inspiration för utvecklingsarbete inom skola, jämställdhet och kompetensförsörjning.

Normreform 
Flera skrifter, filmer och annat material – det är resultatet av SKL:s tvååriga satsning på män och jämställdhet, som byggt på en överenskommelse mellan SKL och regeringen. Satsningen har fokuserat på områdena skola, psykisk hälsa, jämställt föräldraskap och våldsprevention.

Allt material finns samlat på SKL.se
Mer om genusmedveten SYV på SKL.se >>
Skriftserien Maskulinitet och jämställdhet i SKL:s webbutik >> 
Jämställt på vårdprogrammet och andra filmer i serien Röster om Manlighet >>