Blog

Nyhetsbrev #68 SSA Rikskonferens 2018 11-13 April I Sundsvall Med Tema ”Möten Som Förändrar” – Välkommen!

03 mars 2018,   By ,   0 Comments
Vi lever i en värld som är i ständig förändring, vilket ställer ökade krav på såväl skolan som arbetslivet. Barns, elevers och studenters syn på samhället och yrkesval beror mycket på de personer och miljöer de möter. Många arbetsplatser har redan upptäckt hur samverkan med skolan ger mycket tillbaka på både kort och lång sikt.
I april arrangerar Sundsvall en nationell konferens i syfte att:

  1. Fördjupa förståelsen om vilken betydelse god samverkan mellan skola och arbetsliv har för alla inblandade.
  2. Vi tillsammans ska skapa fler initiativ som gör det möjligt för samverkan skola-arbetsliv med elever/studenter som aktörer.

Samverkan mellan utbildning och arbetsliv har ofta utgått ifrån att arbetsplatser och arbetsgivare har någon form av kravspec – och att skolan och utbildningen ska möta de behoven. Men det som börjar hända nu är att lärandet flyttar ut i arbetslivet på nya sätt. Kanske borde vår samverkan vara mer av gemensamt utforskande av det okända – och mindre av att vi berättar för varandra vad vi redan vet?  För att kunna samarbeta och förverkliga en förändring behöver vi sitta tillsammans, dela upplevelser och skapa gemensamma bilder av hur vi kan utveckla vårt sätt att arbeta.

  • Hur skapar vi möten så att de unga har möjlighet att omsätta sina kunskaper och förmågor i verkliga sammanhang?
  • Hur skapar vi förutsättningar för kompetensförsörjning, förnyelse och innovation i ett hållbart samhälle?
  • Hur skapar vi samverkan mellan skola och arbetsliv präglat av ett ömsesidigt utbyte?

Det är frågor som konferensens föreläsningar, lärande exempel, diskussioner och reflektioner kommer samlas kring.

Sista anmälningsdag är 11 mars!
Mer om konferensen och hur du anmäler dig: www.pedagogsundsvall.se/ssa2018

Följ oss gärna på Facebook

Varmt välkommen till Sundsvall 11-13 april!