Blog

Nyhetsbrev #69, BYN, Yrkes-SM 25-27 April I Uppsala!

15 mars 2018,   By ,   0 Comments
Varje år står tusentals unga inför ett viktigt vägval, kanske det första viktiga vägvalet i livet – att välja gymnasieprogram och därmed ett första steg mot en framtida yrkesinriktning.

Genom Yrkes-SM vill vi bidra med inspiration, kunskap och chans att prova på yrken inom byggbranschen och samhällsbyggarsektorn. Varmt välkommen!

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar bl.a. inom bygg och andra branscher inom samhällsbyggarsektorn. Yrkes-SM hålls 2018 den 25-27 april på IFU-Arena i Uppsala.

Byggnadsindustrins yrkesnämnd gör, genom sin egen tävlingsorganisation Construction Skills Sweden (CSS), den hittills största satsningen inom tävlingsverksamheten och visar upp många olika yrken inom byggbranschen. Vi ser fram emot tre intensiva tävlingsdagar där vi får möjlighet att visa upp flertalet av de yrken som finns inom byggbranschen för blivande gymnasielever, lärare, SYV, föräldrar och alla övriga som är intresserade av att se och prova på vilka olika arbetsmoment ett yrke kan innehålla.

Välkommen att besöka våra tävlingsytor som finns utomhus för Maskinförare, Väg- och anläggningsarbetare samt Mobilkranförare. Övriga yrken hittar du i Relitahallen på tävlingsområdet. Mer information hittar Du här >>  eller kolla in på vår Facebook >>
Sammanställning yrken – Ladda ner!
Vi har gjort en sammanställning över de yrken som ingår i tävlingen, vad som ingår i tävlingsmomenten samt en enklare beskrivning av yrket. Ladda ner och läs mer här >>
Yrkesutbildning – ett smart val
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd arbetar med yrkesutbildningsfrågor inom byggbranschen, en bransch som är i mycket stort behov av välutbildade och kompetenta medarbetare under en lång tid fram över. En ökad bostadsbyggnation, omfattande infrastruktursatsningar och stort behov av att renovera 70-talets miljonprogramsbostäder är några områden som kräver stora volymer av yrkesarbetare, samtidigt som 50-talisterna går i pension.

Förutsättningarna för att få ett arbete efter avslutad utbildning från gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram bedömer vi som mycket goda och därför tycker vi att en yrkesutbildning är ett smart val!