Blog

Nyhetsbrev #74, Hej Syv – Nu Växlar Vi Upp!

08 maj 2018,   By ,   0 Comments
Det är dags att växla upp SYV-arbetet i Sverige. Studie- och yrkesvägledning är en process genom elevernas skolår och här ska och måste alla i skolan bidra.

Mycket har hänt kring SYV de senaste åren, många huvudmän har tagit fram strategier, planer eller riktlinjer. Men det är lite si och så med implementeringen, lite si och så med SYV i vid bemärkelse och lite si och så med hela skolans ansvar. Och då blir det ingen SYV-process för eleverna, de fyller inte på sin ryggsäck med många olika SYV-aktiviteter genom skolåren och får svårt att göra medvetna och underbyggda val, många känner stress.Sveriges elever förtjänar bättre, nu växlar vi upp!

Har du motiverade, nyfikna och engagerade elever? Klicka igång filmen!
Hej Syv – Ny digital resurs

Nu finns en ny digital resurs som stöd för skolor F – 9 att utveckla och arbeta med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Allt material är kopplat till läroplan och allmänna råd om studie- och yrkesvägledning. Materialet är framtaget av skolpersonal för skolpersonal. Här hittar du bland annat:

  • Filmer. Inspiration kring SYV I undervisningen och kompetensutveckling kring styrdokument.
  • Utveckling. Material för huvudman och skolledning som stöd I skolans utvecklingsprocess kring studie- och yrkesvägledning som hela skolans
    ansvar – 10-stegs Modellen.
  • Lektioner. En stor lektionsbank med olika SYV-temankopplat till årskurs/ämne att använda I undervisningen med eleverna – SYV I vid bemärkelse.
  • Resursen är under ständig utveckling och nya aktiviteter fylls på löpande.

Vi som står bakom Hej Syv är skolutvecklare, lärare och studie- och yrkesvägledare som jobbat länge med kvalitetsutveckling av studie- och yrkesvägledning. Vi har, tillsammans med skolpersonal runt om i landet, tagit fram en resurs för att stötta skolor i SYV-utveckling och eleverna i deras framtidstankar. Vi samlar det bästa och mest framgångsrika SYV-arbetet och utvecklar nya verktyg, metoder och arbetssätt. Hjulet behöver inte uppfinnas igen. Det är dags för en modern studie- och yrkesvägledning i världsklass. En studie- och yrkesvägledning som ger elever motivation, framtidstro och hopp!

Följ oss på facebookFölj Hej Syv på facebook så hänger du med i utvecklingen, får inspiration och positiva SYV-tankar!
Hur ser det ut hos dig med SYV i vid bemärkelse och
SYV i lägre åldrar – Är det hela skolans ansvar?
En modern studie- och yrkesvägledning i världsklass – Vi ser bara möjligheter!
www.hejsyv.se