Blog

Nyhetsbrev #85, Kostnadsfritt Utbildningsmaterial – Arena Skolinformation

30 augusti 2018,   By ,   0 Comments
Ny satsning för SFI – kostnadsfritt utbildningsmaterial om arbetslivet på lättläst svenska

Arena skolinformations material är användbart för alla i skolan som vägleder och stöttar elever inför deras entré i arbetslivet. Nu lanseras en ny satsning! Ett utbildningsmaterial om arbetsliv och arbetsmiljö på lättläst svenska som riktar sig till en vuxen målgrupp inom SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildning.
 

Ett material som ska bidra till att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Det är tanken med den nya utbildningssatsningen på lättläst svenska som Arena Skolinformation gör tillsammans med tretton fackförbund och som riktar sig till en vuxen målgrupp på SFI och andra arbetsmarknadsförberedande utbildningar och insatser.

Utbildningsmaterialet är framtaget för att vara ett stöd både för den som undervisar och för den som arbetar med studie- och yrkesvägledning av människor som har små eller saknar kunskaper om hur det svenska samhället och arbetslivet fungerar.
— Även i mötet på arbetsplatsen, med den nya kollegan som anställts eller praktiserar, kan detta material komma till nytta. Att människor i olika skeden inför och i sitt nya arbetsliv kan hitta stöd och lättillgänglig information för arbetslivets vardagliga situationer har varit prioriterat i denna utbildningssatsning. Berättar projektledaren Linnéa Granath.

Hur arbetsmarknaden i Sverige fungerar, lagar, avtal och vardagliga situationer i arbetslivet tas upp i utbildningsmaterialet, likaså hur lön sätts och vad arbetsmiljö egentligen är. Detta material ingår i en treårig utbildningssatsning som Arena Skolinformation gör tillsammans med tretton fackförbund med syfte att bidra till att människor bättre förbereds inför ett arbetsliv i Sverige. Här kan du läsa mer om vilka fackförbund som står bakom utbildningssatsningen.

 

Hittills över en miljon beställda material från Arena Skolinformation 
Genom tryckta material, pdf, e-böcker, rollspel och film ska det finnas något för alla som vill komplettera de ordinarie läromedlen i sitt arbete med att öka kunskaper om arbetslivet.
Arena Skolinformation vill bidra till ökad kunskap och förståelse om arbetsmarknaden och öppna upp för diskussion om arbetslivets villkor. Hittills har över en miljon exemplar av våra material beställts. För oss är det ett kvitto på att det vi har att erbjuda är användbart för studie – och yrkesvägledares arbete och för lärare i deras undervisning.

Arbetsmarknaden i Sverige och världen, lagar och avtal, arbetsmiljö, entreprenörskap och jämställdhet är alla olika delar av arbetslivet och lyfts i de olika materialen. Det går att använda materialen och kapitel enskilt, flera tillsammans, eller i kombination med våra rollspel och kortfilmer om arbetsmiljö.

På www.arbetslivskoll.se hittas alla material och andra nyheter om arbetslivet. Där finns också information om Arena Skolinformation och vilka fackförbund som stöttar verksamheten. Prenumerera på vårt nyhetsbrev via www.arbetslivskoll.se och gilla Arena Skolinformation på Facebook för att hålla dig uppdaterad och få de senaste nyheterna.