Blog

Nyhetsbrev #97 FRÅGASYV.se – Vägledning för alla!

25 oktober 2018,   By ,   0 Comments
Vägledning inför studie- och yrkesval blir allt viktigare. Utbildningsmöjligheterna ökar konstant, samtidigt som arbetsmarknaden har svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens.

FrågaSYV är en webbaserad plattform som skapar förutsättningar för utökad dialog mellan SYV, elever och föräldrar, därmed förstärkt underlag för unga att göra väl underbyggda val!

FrågaSYV erbjuds i två användarnivåer.

1. KOSTNADSFRITT MEDLEMSKAP
• Publik Fråga/Svar mellan SYV <–> Elev/Vårdnadshavare
• Dokumentarkiv med programplaner, tester, övningsuppgifter etc.
• Nätverk för SYV

2. SKOLABONNEMANG
• Sluten Fråga/Svar mellan SYV <–> Elev/Vårdnadshavare
• Dokumentarkiv med programplaner, tester, övningsuppgifter etc.
• Tidsbokning för personlig samtal
• Nätverk för SYV
• Lokala seminarier

Är det tufft att hinna med ibland?
FrågaSYV kan erbjuda stöd med vägledning på entreprenad för skolor.
Tjänsten innebär att vi tillhandahåller examinerade vägledare som stöttar det befintliga vägledningsarbetet med svar på elevers frågor, via FrågaSYV.se.
 

Vill Du vara med och påverka?
Vi söker nu examinerade studie- och yrkesvägledare som vill vara med och påverka det fortsatta utvecklingsarbetet med FrågaSYV.

Exempel på frågor som vi vill ha Din hjälp att besvara:
– Vilka funktioner känns som störst hjälp för dig i ditt dagliga vägledningsarbete?
– Hur skall vårt dokumentarkiv utvecklas vidare?

 

Intresserad av FrågaSYV, vår stödtjänst eller vill du delta i vår utvecklingsgrupp?

Skicka ett mail till info@framtid.se så tar vi ett förutsättningslöst samtal!

Vänliga hälsningar önskar vi på FrågaSYV.se!