Blog

Nyhetsbrev #98 Arena Skolinformation förbereder inför arbetslivet

29 oktober 2018,   By ,   0 Comments
I åtta år har Arena Skolinformation producerat kostnadsfria kompletterande läromedel om arbetslivet riktat mot gymnasiet med syfte att förbereda unga inför sitt kommande arbetsliv. Hittills har över en miljon exemplar beställts. Nyligen lanserades också en riktad satsning för SFI, ett material på lättläst svenska om arbetsliv och den svenska arbetsmarknaden, anpassat för en vuxen målgrupp.

— För både studie- och yrkesvägledare och lärare har våra material blivit ett enkelt och användbart inslag i deras arbete. Det är det som är tanken från vår sida, att en ska kunna plocka de delar som passar just den aktuella elevgruppen. Kanske har läraren använt våra material om arbetslivet i sin undervisning, då passar det bra att studie- och yrkesvägledaren därefter förstärker kunskaperna hos eleverna genom att till exempel spela vårt rollspel om att gå på anställningsintervju. Berättar Linnéa Granath, projektledare för Arena Skolinformation.

 

 

Arena skolinformation erbjuder en bred bas med material, bara att välja!
Under åren har Arena Skolinformation kompletterat och breddat sitt utbud för att kunna möjliggöra anpassningar utifrån olika behov och tidsutrymme. Nu finns en bred bas med material att välja bland, om arbetsliv, arbetsmiljö, entreprenörskap och jämställdhet. Det finns också kortfilmer där olika aspekter av arbetsmiljö står i fokus såsom mobbing, hot och våld, säkerhet och schyssta villkor på arbetsplatsen. Därtill finns också ett flertal olika rollspel. Bakom verksamheten står ett tjugotal fackförbund från Saco, TCO och LO.
– Till alla våra material och filmer finns det en tillhörande lärarhandledning som stöd för den som ska använda det. Att vi också alltid utgår från läroplanen tror jag är en avgörande faktor och en av de viktigaste framgångsnycklarna för vår verksamhet. För oss är det viktigt att lärare så väl som studie- och yrkesvägledare känner att de har nytta av våra undervisningsmaterial, de ska underlätta och vara relevanta för deras arbete. Säger Linnéa.

 

 

Senaste tillskottet
På lika villkor – jämställdhet genom livet är ett av de senaste tillskotten bland material och tar ett helhetsgrepp kring jämställdhet med ett fokus på arbetslivet. Förhoppningen hos Linnéa är att undervisningsmaterialet ska bidra till att gymnasieelever gör medvetna val i sina kommande arbetsliv. Där val baseras på kunskap för villkor och strukturer kring jämställdhet och inte på allmänt tyckande.
— För att få en förståelse för villkoren för jämställdhet i arbetslivet måste strukturer på samhällsnivå synas så väl som hur vårt yrkesliv påverkas av val på det personliga planet. Vi vill genom detta material visa elever att allt hänger ihop. All undervisning om arbetslivet borde göras med ett jämställdhetsperspektiv, där hoppas vi kunna bidra. Avslutar Linnéa Granath.

 

Beställ enkelt våra kostnadsfria material
Arbetslivet- om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetsmiljö- så funkar det

På lika villkor- jämställdhet genom livet

Entreprenörskap- en praktisk handbok

Arbete- lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige 

Allt material finns samlat påhttp://arbetslivskoll.se

 

 

Kontakta oss gärna!
Linnea Granath, linnea.granath@arenagruppen.se