Blog

Nyhetsbrev #11 – Arbetsmarknadskunskap

20 oktober 2016,   By ,   0 Comments

Arbetsmarknadskunskap – möjlig samverkan med externa aktörer!

Arbetsmarknadskunskap. Arbetsmarknadskunskap är en satsning för elever mellan 10-19 år och deras föräldrar. 


Satsningen görs i samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare som gått samman för att berätta om framtidens jobb i olika branscher.

Genom inspirationslektioner berättar Arbetsmarknadskunskap för ungdomar om vilka jobb som finns, och hur de kan ta sig dit, vad som krävs och skapar intresse för de tusentals jobb som ungdomar inte känner till. Arbetsmarknadskunskap finns nu i 5 regioner i Sverige.
Läs mer >>

Framtidsfrön. Framtidsfrön ger unga drivkraft och motivation för framtiden. Det är en ideell förening med syfte att främja attityder till entreprenörskap samt att utveckla det entreprenöriella förhållningssättet inom förskola/skola.

Framtidsfrön stöttar skolan i sitt uppdrag med att bejaka och utveckla barns/elevers inneboende drivkraft, nyfikenhet och kreativitet, samtidigt som de hjälper skolan till en nära samverkan med omvärlden. De erbjuder utbildningar samt stödjande material. Även aktiviteter såsom
arbetsmarknadskunskap (Forma din framtid), innovationsdagar, radiodagar och studieresor. Ladda ner produktblad & läs mer!
Läs mer >>

My Dream Now. My Dream Now skapar inspirerande samverkan skola-arbetsliv. De stöder skolor med program utifrån behov. De flesta högstadie- och gymnasieskolor har klasscoachprogram, som innebär att frivilliga från arbetsliv och högskola träffar en klass på skoltid fyra gånger per år, samt två studiebesök per år. De har även program som jobbskuggning och entreprenöriell PRAO, samt program som är helt anpassade till respektive skola. My Dream Now inspirerar elever att tro på sig själva.
Läs mer >>

Trevlig läsning, Gabriella Holm

Läs mer här >>
Läs mer här >>
Läs mer här >>