Om SYV.nu

Syv.nu har som ambition att samla branschers, organisationers, myndigheters och företags material och initiativ som vänder sig till skolans studie- och yrkesvägledning. Information, inspiration, tips och idéer som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, övrig skolpersonal och/eller elever.

Studie- och yrkesvägledning är Hela skolans ansvar och eleverna ska få vägledning kontinuerligt genom sina skolår i syfte att kunna göra väl underbyggda och medvetna gymnasie- och eftergymnasiala val.

Syv.nu vill underlätta för skolor att hitta information, inspiration, tips och idéer från aktörer utanför skolan i syfte att öka kvaliteten och berika just sin skolas/verksamhets studie- och yrkesvägledning.

Syv.nu vill med andra ord öka samverkan skola – arbetsliv/omvärld och underlätta skolors omvärldsbevakning och kommunikationen mellan externa aktörer och skolan.

Frågor – funderingar eller saknar du något på sidan? Tveka inte att ta kontakt!