Nyhetsbrev #182, Högskolan i Borås – Dags att söka Högskola/Universitet

Välkommen till syv.nu – Nyheter & länkar

Här finns nyheter från och länkar till externa aktörer – branscher, organisationer, myndigheter, utbildningsanordnare och företag som vill samverka och stötta skolans studie- och yrkesvägledning. Du hittar SYV-material – olika initiativ, sajter, tips, events, lektioner, rapporter – information och inspiration som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, pedagoger och elever i syfte att öka samverkan och berika skolans studie- och yrkesvägledning. syv.nu vill underlätta för skolan att hitta bra SYV-material från aktörer utanför skolan. syv.nu samlar och sprider externa aktörers SYV-material till skolans studie- och yrkesvägledning. Allt för att eleverna ska kunna göra mer medvetna och underbyggda gymnasie- och eftergymnasiala val – Hela skolans ansvar!

Högskolan i Borås – en av landets starkaste högskolor. Träffa Högskolan i Borås studenter och studie- och karriärvägledare på SACO-mässan, Kunskap och framtid eller på vårt Öppet hus som äger rum den 30 januari 2021.

Hur det nya yrkesutbildningsavtalet påverkar våra elever

Facken och arbetsgivarorganisationerna i byggindustrin har tagit fram ett nytt yrkesutbildningsavtal. Detta avtal träder i kraft i år, 2020. Eleverna som började årskurs 3 tillhör därför den första årskullen som kommer att anställas med de nya reglerna när de går ut skolan våren 2021. Avtalet gäller inte inriktningarna måleri och plåt samt yrket glastekniker inom husbyggnad. För dessa yrken gäller särskilda avtal.

Coronapandemin har utmanat samhället i stort, och skolvärlden är inget undantag. Under rådande omständigheter kommer det vara svårt att ge elever möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd prao, och vi vet att många skolor arbetar hårt med att hitta fungerande alternativ. Därför har vi skapat en samlingssida där vi ger förslag på hur Ung Företagsamhets läromedel och digitala erbjudande kan användas i omställningsarbetet. Förslagen är kopplade till läroplanen och kan användas som de är, eller anpassas efter lokala förutsättningar.

Vi tycker utbildning är viktigt. Det är rätt självklart, den kunskap som eleverna får i skolan tar de med sig ut i arbetslivet. Utbildningen i skolan ska ge eleverna en bra och trygg grund att stå på inför den fortsatta utbildningen på ett företag. Därför har vi valt att ge skolor som har utbildning inom VVS möjligheten att bli VVS-college.

Vi vet att ni på skolor runt om i landet just nu jobbar på kreativa alternativ till elevernas praktik, samtidigt som ni i det stora bemöter deras funderingar kring nutid och framtid utifrån covid-19. Vårt kostnadsfria och kompletterande skolmaterial kan vara ett stöd i detta arbete. *eduna.se är Svenskt Näringslivs portal med skolmaterial om företagande, jobb och ekonomi.

 

Välkommen att uppleva något helt nytt 24-27 november! Träffa alla Sveriges universitet och högskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor. Prata med representanter för utlandsstudier och med arbetsgivare som berättar om sitt kompetensbehov. Dessutom finns Saco där med sina experter på högskoleyrken, Sacoförbunden, som svarar på frågor om jobb, lön och framtidsutsikter.

Trots pågående pandemi ökar intresset bland svenska utbildningsaktörer för internationellt utbyte och samarbete. Med start 5 oktober 2020 erbjuder Euroguidance Sweden en ny omgång av distanskursen i Ivägledning för dig som arbetar som vägledare på gymnasiet eller högstadiet.

Låt dina elever testa sin talang. Använd ett talangtest för att på ett lekfullt sätt vägleda dina elever till vilket yrkesprogram som kan passa dem. Testresultatet kan ge en fingervisning om vilket yrkesprogram som skulle kunna passa eleven baserat på intresse och talang samt väcka nyfikenhet kring det framtida gymnasievalet.

Boka in 20-22 april 2021 i din kalender redan nu! Oavsett hur läget ser ut nästa år kommer SSA Rikskonferens att bli av, antingen på plats i Helsingborg eller online.

Lantmäteriet erbjuder ett Intressetest inom samhällsbyggnad, digitala läromedel och inspirationsföreläsningar!


1 2 3 4 5 20