Nyhetsbrev #150, 5 skäl för att jobba i fastighetsbranschen

Välkommen till syv.nu – Nyheter & länkar

Här finns nyheter från och länkar till externa aktörer – branscher, organisationer, myndigheter och företag som vill samverka och stötta skolans studie- och yrkesvägledning. Du hittar SYV-material – olika initiativ, sajter, tips, events, lektioner, rapporter – information och inspiration som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, pedagoger och elever i syfte att öka samverkan och berika skolans studie- och yrkesvägledning. syv.nu vill underlätta för skolan att hitta bra SYV-material från aktörer utanför skolan. syv.nu samlar och sprider externa aktörers SYV-material till skolans studie- och yrkesvägledning. Allt för att eleverna ska kunna göra mer medvetna och underbyggda gymnasie- och eftergymnasiala val – Hela skolans ansvar!

Det kanske kan låta som om vår bransch bara handlar om fastigheter….

… Men egentligen handlar det mest om människorna som av olika anledningar vistas i dem – och alla som arbetar med fastigheterna på olika sätt. Alla olika byggnader, och framförallt alla olika verksamheter som ryms där, ställer varierande krav på oss som arbetar i fastighetsbranschen. Vårt jobb är att ta hand om byggnaderna och rusta dem inför framtiden. Det är också vårt uppdrag att se till att människorna som verkar, bor och vistas i och kring dem får en vardag som flyter på. Vi ska sköta fastigheternas ekonomi och hålla oss uppdaterade kring ny teknik och nya sätt att arbeta ännu mer hållbart. Det innebär att det finns plats för en mängd olika kompetenser i vår bransch.

Det gröna näringslivet omfattar växande branscher som ser till att vi alla får mat, förnybar energi, upplevelser och biologisk mångfald. Detta är grunden för det hållbara samhället – att bruka och vårda naturen, skogen, jorden, djuren, vattnet och luften på ett hållbart sätt. Här finns många spännande jobb och utbildningar – oavsett om man vill börja jobba direkt efter gymnasiet, är yrkesbytare, eller siktar på högskolestudier.

Vi kör framåt! Så heter Transportföretagens senaste influencersatsning med Oscar Zia, som berättar om hur motorbranschen teknikutvecklats, digitaliserats och blivit mera hållbar.

Satsningarna på järnvägen är större än någonsin, samtidigt som branschen står inför ett stort generationsskifte. Det innebär att vi inom de närmaste åren kommer att behöva fylla på med  medarbetare som brinner för hållbara transporter och samhällsbyggnad. Här finns det stora utvecklingsmöjligheter, vill du ha ett jobb som spelar roll? Då är möjligheterna hur stora som helst!

Vägledning inför studie- och yrkesval blir allt viktigare. Valmöjligheterna inom utbildningsområdet ökar konstant, samtidigt som arbetsmarknaden har svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Mycket har hänt sedan Gutenberg uppfann tryckpressen. Digitaliseringen har pågått i decennier och företag i dagens grafiska industri söker hela tiden efter nya kompetenser och anställer flera hundra nya medarbetare varje år.

Kemiindustrin är en spännande sektor med fantastiska möjligheter där innovationer av nya material, produkter och lösningar som gör världen lite bättre, smartare och mer hållbar är vardag. Tyvärr är det även en sektor som inte alla kanske känner till. Det vill vi ändra på.

Tänk dig en skoldag utan fungerande toaletter. Inget rent vatten och ingen värme. VVS är en förutsättning för människors välmående men förutsättningarna ser olika ut runt om i världen. I lektionsmaterialet VVS-hjältarna får elever på mellan- och högstadiet bland annat lära sig hur vattenförsörjningen i samhället fungerar och allt är kopplat till nr 6 av de globala målen.

Saco vill vara ett stöd för er studievägledare i ert arbete med att vägleda era elever till ett medvetet studieval. Tillsammans med Sacoförbunden, våra experter på akademikeryrken, tillhandahåller vi verktyg för att underlätta ert arbete.

Här kommer några saker du inte bör missa i höst!

Tänk dig ett mästerskap där unga från hela Sverige tävlar i olika yrken. Där eleverna som besöker mästerskapet får bevittna yrkesskicklighet och samtidigt själva få prova på yrken genom olika prova-på aktiviteter. Där det finns möjlighet till studie- och yrkesvägledning för eleverna och dessutom seminarier för syvar, lärare och annan skolpersonal.


1 2 3 4 5 17