Nyhetsbrev #143, VVS-hjältarna handlar om världens viktigaste livsmedel!

Välkommen till syv.nu – Nyheter & länkar

Här finns nyheter från och länkar till externa aktörer – branscher, organisationer, myndigheter och företag som vill samverka och stötta skolans studie- och yrkesvägledning. Du hittar SYV-material – olika initiativ, sajter, tips, events, lektioner, rapporter – information och inspiration som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, pedagoger och elever i syfte att öka samverkan och berika skolans studie- och yrkesvägledning. syv.nu vill underlätta för skolan att hitta bra SYV-material från aktörer utanför skolan. syv.nu samlar och sprider externa aktörers SYV-material till skolans studie- och yrkesvägledning. Allt för att eleverna ska kunna göra mer medvetna och underbyggda gymnasie- och eftergymnasiala val – Hela skolans ansvar!

Tänk dig en skoldag utan fungerande toaletter. Inget rent vatten och ingen värme. VVS är en förutsättning för människors välmående men förutsättningarna ser olika ut runt om i världen. I lektionsmaterialet VVS-hjältarna får elever på mellan- och högstadiet bland annat lära sig hur vattenförsörjningen i samhället fungerar och allt är kopplat till nr 6 av de globala målen.

Saco vill vara ett stöd för er studievägledare i ert arbete med att vägleda era elever till ett medvetet studieval. Tillsammans med Sacoförbunden, våra experter på akademikeryrken, tillhandahåller vi verktyg för att underlätta ert arbete.

Här kommer några saker du inte bör missa i höst!

Tänk dig ett mästerskap där unga från hela Sverige tävlar i olika yrken. Där eleverna som besöker mästerskapet får bevittna yrkesskicklighet och samtidigt själva få prova på yrken genom olika prova-på aktiviteter. Där det finns möjlighet till studie- och yrkesvägledning för eleverna och dessutom seminarier för syvar, lärare och annan skolpersonal.

Glasbranschen är en expansiv bransch med stort behov av fler medarbetare. Den snabba tillväxten beror framför allt på den tekniska utvecklingen av glaset som material, vilken kraftigt har ökat andelen glas i byggnation och skapat nya användningsområden.

När BYNs broschyr Timstocken behövde en uppdatering togs beslutet att göra en helomvändning. Det behövdes en rejäl uppfräschning och behovet av att tänka om och tänka nytt var stort. Målet var att skapa en broschyr och en webbsida som på ett tilltalande sätt sålde in de 16 yrken som BYN hanterar. Slutprodukten blev Bygg din framtid.

Ekonomipejl är en utbildning för barn och ungdomar. Hälften av Sveriges ungdomar i åldern 13 till 18 år anser inte att de har tillräcklig kunskap för att kunna fatta ekonomiska beslut på egen hand, visar en undersökning som Nordea har gjort.

Plåtslageribranschen söker med ljus och lykta efter fler händiga och kreativa ungdomar lämpade för att lära sig utföra mästerverk på tak och fasader. Variationen i yrket är stor, allt ifrån jobb på villatak i stålplåt till att täcka ett kulturhistoriskt kyrktorn i koppar. Montering av regnvattensystem och säkerhetsanordningar, målning, rengöring och snöskottning av taken samt tilläggsisolering kan också ingå i arbetet. Ofta utförs arbetet på höga höjder. Kanske har just Du framtidens hantverksmästare bland dina elever?

Vad innebär digitalisering för våra arbetsplatser och hur har arbetsmarknaden påverkats av den digitala utvecklingen? Hur kommer arbetsmarknaden se ut i framtiden, vad innebär plattformsekonomi och att giggjobba? Detta är aktuella områden som tas upp i Arena Skolinformations nya arbetshäfte om digitaliseringens påverkans på arbetslivet och i den tillhörande digital föreläsning ”Kommer robotarna ta våra jobb?”

Saco vill vara ett stöd för er studievägledare i ert arbete med att vägleda era elever till ett medvetet studieval. Tillsammans med Sacoförbunden, våra experter på akademikeryrken, tillhandahåller vi verktyg för att underlätta ert arbete.

Här kommer några saker du inte bör missa i höst!

Svenskt Näringslivs Lärarfortbildningsdag 28/10. Tips – Sprid till dina kollegor, högstadie- och gymnasielärare! Svenskt Näringsliv anordnar för första gången fortbildningsdagen ”Skola och Näringsliv” för högstadie- och gymnasielärare. De vill bidra med inspiration om arbetsliv, företagande och entreprenörskap.

I skolan utbildas våra framtida medarbetare och företagare. Ett samhälle och en arbetsmarknad i förändring ställer höga krav på anpassning och nya typer av kompetenser och förmågor. Hur kommer framtidens arbetsmarknad, företagande och jobb att se ut?

Hur rustar vi eleverna för att på bästa sätt möta framtiden?


1 2 3 4 5 6 7 18