arbetsmarknadskunskap – idén är enkel. prata med ungdomar om jobb och framtid ur ett arbetsgivarperspektiv.

Arbetsmarknadskunskap är ett koncept som bygger på att träffa elever i klassrumssituationer och prata med dem om var jobben finns, nu och i framtiden, och hur man tar sig dit. Under lektionerna i Arbetsmarknadskunskap förs en inspirerande dialog med eleverna om deras framtid och möjligheter i arbetslivet. Kommunikatörerna är arbetsgivarnas, både offentliga och privata, förlängda arm ut i klassrummen. Därför har lektionerna ett tydligt arbetsgivarfokus och är arbetsgivarnas komplement till studie- och yrkesvägledarnas dagliga arbete på skolorna. Inom konceptet erbjuder vi inspirationslektioner, lärarinspirationer och föräldramöten. Vi träffar också elever i branschfördjupande lektioner med inriktning mot Vård eller Teknik.

Arbetsmarknadskunskap startade i Västmanland 2011 men drivs nu som ett franchisekoncept i flera regioner runt om i Sverige.

Läs mer på vår webb www.arbetsmarknadskunskap.se

Följ oss gärna på Facebook:

Västmanland
Örebro
Västernorrland
Dalarna
Skåne