Arena Skolinformation

17 maj 2015,   By ,   0 Comments

arena skolinformation – ger bättre koll på arbetslivet

Arena skolinformations material är användbart för alla i skolan som vägleder och stöttar elever inför deras entré i arbetslivet. Våra material, rollspel och filmer bidrar till ökad kunskap och förståelse om arbetsmarknaden och öppnar upp för diskussion om arbetslivets villkor bland gymnasieelever.

Hittills har över 800 000 exemplar av våra material beställts! För oss är det ett kvitto på att det vi har att erbjuda är användbart i undervisningen.

arbetslivskoll.se kan du beställa eller ladda ner material kostnadsfritt, där finns också lärarhandledningar som stöd i undervisningen. Kursplaner från GY11 ligger alltid till grund för allt vårt material för att se till att det alltid är relevant och användbart.

Vårt senaste tillskott är undervisningsmaterialet ”På lika villkor- jämställdhet genom livet” som tar ett helhetsgrepp kring jämställdhet med fokus på arbetslivet. Förhoppningen är att undervisningsmaterialet ska bidra till att gymnasieelever gör medvetna val i sina kommande arbetsliv. Där val baseras på kunskap för villkor och strukturer kring jämställdhet och inte på allmänt tyckande.

För att få en förståelse för villkoren för jämställdhet i arbetslivet måste strukturer på samhällsnivå synas så väl som hur vårt yrkesliv påverkas av val på det personliga planet. Arena Skolinformation vill genom detta nya utbildningsmaterial visa elever att allt hänger ihop.

På lika villkor- jämställdhet genom livet ger en historisk tillbakablick. Från kampen för lika rösträtt, kvinnor och mäns roll i arbetslivet till de reformer som påverkat utvecklingen. Genom aktuell fakta och statistik får eleverna ökad medvetenhet om dagens samhälle och konsekvenserna som ojämställda villkor leder till, i de politiska rummen, arbetslivet och innanför hemmets väggar. Genom en bredd av diskussionsfrågor skapas förutsättningarna för eleverna att blickar framåt, hur vill vi ha det?

På lika villkor- jämställdhet genom livet är användbart i ämnen på både praktiska program som teoretiska, temaarbeten och studie och yrkesvägledning. Framförallt inom historia och samhällskunskap, vilket är ämnen som alla elever på de nationella programmen undervisas i. I lärarhandledningen hittar den som undervisar övningar, lektionsupplägg och kopplingar till  läroplanen.

Här är länkar till materialet: Lärarhandledning och till Material i A4-format

Prenumerera på vårt nyhetsbrev via arbetslivskoll.se och gilla Arena Skolinformation på Facebook för att hålla dig uppdaterad och få de senaste nyheterna.