BYN

17 maj 2015,   By ,   0 Comments

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd – BYN!

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Genom att vara tydliga med branschens krav och samverka med gymnasieskolor, vuxenutbildare och företag verkar BYN för en bred och allmänbildande grundutbildning som i kombination med färdigutbildning i företag ger blivande yrkesarbetare de kunskaper och färdigheter som krävs i branschen.

Det behöver byggas rekordmycket för att möta samhällets behov och Sverige behöver 700 000 nya lägenheter fram till år 2025. Till detta kommer stora satsningar inom infrastruktur för bil och tågtrafik. För att allt detta ska bli verklighet behövs kunnig personal för att genomföra ett ökat, säkert och hållbart byggande.

Gå gärna in på BYNs hemsida för att få mer information och inspiration till utbildning och arbete inom byggbranschen. Här får du information om alla våra yrken och hur du genom olika utbildningsvägar når fram till ditt yrkesbevis.

Följ oss gärna på Facebook; Klicka här!

www.byn.se