Energi_ftg

framtidens energi – din framtid?

”Jag känner speciellt för el, det kanske låter torrt, men el möjliggör allt” säger Caroline 28 år som arbetar både strategiskt och operativt med servicekontrakt för växelströmsanläggningar över hela världen.

Energibranschen växer, föryngras och förändras just nu, den pågående energiomställningen med investeringar i elnät och fokus på förnybart, ökad elektrifiering och hållbar samhällsutveckling drivs av medarbetare som har viljan att bidra till en bättre värld.

Att arbeta med att berätta om energibranschen, vårt kompetensbehov och de yrkesmöjligheter som jobben i energibranschen erbjuder är en viktig del av Energiföretagens Sveriges uppdrag. Därför tillhandahåller vi en rad informationsmaterial om el och elanvändning, de utbildningsvägar och den bredd av arbetsuppgifter som finns hos både energibolag i Sverige.

  • #lysandeenergi – ett strålande ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 8-9 i fysik, svenska och bild, som syftar till att stimulera elevers intresse och engagemang för framtidens energiförsörjning. Materialet går utmärkt att genomföra som en temadag, gärna kombination med ett studiebesök hos ditt lokala energibolag.
  • Energi – och teknikföreläsningarTillsammans med Energy Competence Center vill vi prata med skolungdomar om det vi i energibranschen åstadkommer. Med hjälp av energi – och teknikföreläsningarna hjälper vi eleverna förstå vad jobben i branschen leder till. Vi belyser värdet av att läsa både matematik, teknik och språk för att vara en del av att skapa en bättre vardag, för fler människor, världen över.
  • Amanda undrar över el är en bok med lärarhandledning om elkunskap för barn i förskoleålder
  • Elsajten förklarar hur el produceras och fungerar i samhället för elever i högstadieåldern

Följ Energiföretagen på Twitter, Facebook och LinkedIn för att ta del av nyheter, delta i events och möta personer som har hittat sina drömjobb i energibranschen.