FrågaSYV.se – bli medlem och stärk vägledningen!

Behov av studie- och yrkesvägledning har aldrig varit större. Den vägledning som erbjuds i skolan är ofta begränsad till ett fåtal personliga möten, samtidigt som undersökningar visar att eleverna önskar mer vägledning innan val av utbildning och yrke. FrågaSYV.se är en webbaserad plattform som skapar förutsättningar för ökad dialog mellan SYV, elev och föräldrar. Bli medlem på www.fragasyv.se och bli en del av vårt nätverk av vägledare, kostnadsfritt och till stor nytta för både elever och SYV! 

FrågaSYV.se erbjuder två användarnivåer:

 1. KOSTNADSFRITT MEDLEMSKAP
 • Öppen Fråga/Svar mellan SYV – Elev/Förälder
 • Nätverk för SYV:ar
 • Dokumentarkiv med programplaner, tester, övningsuppgifter etc.
 • Nyhetsbrev

 

 • SKOLABONNEMANG
 • Sluten Fråga/Svar mellan SYV – Elev/Förälder
 • Nätverk för SYV:ar
 • Dokumentarkiv med programplaner, tester, övningsuppgifter etc.
 • Nyhetsbrev
 • Tidsbokning för personlig genomgång/samtal mellan elev och SYV
 • Mätbar och kvalitetssäkrad vägledning
 • Lokala seminarier
För mer information om hur Er skola kan förstärka vägledningen med hjälp av FrågaSYV.se som digital vägledningsplattform kontakta Framtidsutveckling på info@framtid.se eller 08-545 42 450.