My Dream Now – Inspirerande samverkan skola – arbetsliv

Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. My Dream Now skapar inspirerande samverkan skola-arbetsliv. Vårt huvudprogram för högstadiet och gymnasiet är vårt klasscoachprogram. Det innebär att fyra frivilliga från arbetsliv och högskola träffar en klass på skoltid fyra gånger per år två timmar per gång. Eleverna får även två studiebesök per läsår i halvklass. Vi har även program med jobbskuggning och entreprenöriell PRAO, samt program som är helt anpassade till respektive skola med gästföreläsningar, studiebesök, inspirationsdagar.  Skolorna betalar en mindre avgift, men huvudfinansiering kommer från våra partnerarbetsgivare som erbjuder anställda att engagera sig och tar emot studiebesök. Bland partnerföretagen finns TIETO, SCANDIC, NORDEA, MTR, LÄNSFÖRSÄKRINGAR, CANON, SKANSKA, KPMG, FUJITSU.  Vi samarbetar med Stockholms Stad, Göteborgs stad och Eskilstuna kommun i olika program. My Dream Now drivs av Creador AB, ett socialt företag som inte är vinstdrivet.

Vi prioriterar skolor i områden med störst potential, där det är högre arbetslöshet som Tensta i Stockholm och Biskopsgården i Göteborg. Våra program finns idag på över 20 skolor i STOCKHOLM, GÖTEBORG och SKÅNE.  Allt fler skolor och kommuner ser värdet i att samarbeta med en professionell partner som har ett aktivt nätverk med många arbetsgivare.

 

Twitter
Facebook

www.mydreamnow.se