Skogen i skolan

17 maj 2015,   By ,   0 Comments

Skogen  – en växande framtidsbransch!

Skogssektorn är en växande framtidsbransch med en stor bredd av yrken, från praktiskt skogsbruk till innovativ forskning. Sektorn behöver fler medarbetare samtidigt som skogsutbildningarna får allt färre studenter. Ungdomarna behöver få rätt kunskap om utbildningar och yrkesmöjligheter.

Vilka är vi?
Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om och intresset för skogen och dess många värden. Vi erbjuder skolan utökade möjligheter till verklighetsstudier av skogen och skogliga läromedel. Vår långsiktiga förhoppning är att fler ungdomar vill arbeta i och med skogen i framtiden. Vi är ett rikstäckande samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter (myndighet, organisationer och näringsliv). Verksamheten bedrivs på skolans villkor sedan 1973.

Vad behöver skogssektorn?
Skogssektorn är en bred bransch som omfattar många olika typer av yrken och möjligheter. Möjligheterna blir fler i takt med att forskning och utveckling gör att skogens råvara kan ersätta olja i många produkter. Skogen som förnybar resurs måste nyttjas klokt och branschen behöver utbildade människor som hjälper världen att dra nytta av skogens ekosystem på ett hållbart sätt och att ställa om från fossilt till biobaserat utan att skogen överutnyttjas.

Är din elev intresserade av hur ett hållbart samhälle ska se ut? Hur vi ska bruka jordens resurser hållbart eller vilka klimatsmarta material vi ska bygga framtiden med? Kanske intresserad av framtidens digitala lösningar, smarta produkter, skogens landskap, fantastiska träd, växter och vilda djur, marknadsföring, teknik, att jobba med människor eller något helt annat. Oavsett vad, är jobb i skogssektorn något för de flesta!

Skogen i Skolan erbjuder SYV
Vi arrangerar bl.a. inspirationsdagar och skogliga studiebesök för studie- och yrkesvägledare för att öka kunskapen kring skogssektorns utbildnings- och yrkesmöjligheter.

Ta gärna kontakt med din lokala regionsamordnare så får du veta mer om vad som just är på gång i din region!

Skogen i Skolans webbplats
Här hittar du kontaktuppgifter till våra regionsamordnare samt till nationella kansliet. Vi kan tipsa dig om aktiviteter och insatser som är på gång just nu i din region. Inom en snar framtid planerar vi även att skapa en specifik sida/ingång på www.skogeniskolan.se som är speciellt inriktad för dig som är studie- och yrkesvägledare.

Sociala medier – Skogen i Skolan finns på Facebook och Twitter. Följ oss och du får ta del av reportage från våra olika aktiviteter.

Gilla, dela och retweeta!

Nyhetsbrev – Kom ihåg att registrera dig för Skogen i Skolans nyhetsbrev.

I dags läget vänder sig nyhetsbrevet framförallt till lärare som är intresserade av utomhuspedagogik. Men inom kort kommer vi även ta fram ett specialanpassat nyhetsbrev just för dig som studie- och yrkesvägledare!

Du prenumererar via webbplatsen www.skogeniskolan.se

Kontakt – Anmäl intresse för kommande aktiviteter inom Skogen i Skolan riktat till SYV genom att skicka ett mejl till kansli@skogeniskolan.se. OBS! Var tydlig i ditt mejl var i Sverige du är verksam.