Skolinspektionen – Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, 2013:5

Skolinspektionen har granskat studie- och yrkesvägledningen på 34 grundskolor i hela landet utifrån tillgång och kvalitet. En övergripande rapport, 2013:5, finns på Skolinspektionens hemsida och kan med fördel användas som ett underlag i utvecklingsarbetet av studie- och yrkesvägledningen på huvudmanna- och/eller skolnivå.

Läs gärna mer här.