Skolsamverkan

22 augusti 2017,   By ,   0 Comments

SYV i vid bemärkelse 2.0 – hej framtid

Konferens, 21 november 2017 i Stockholm

Välkomna
Studie- och yrkesvägledare, lärare, syvsamordnare, skolledare, utvecklingsledare & övriga intresserade av skolutveckling kopplat till studie- och yrkesvägledning & framtiden.

Skolans uppdrag – Styrdokument
”Skolan behöver arbeta med studie- och yrkesvägledning på ett individanpassat, systematiskt och långsiktigt sätt. På så vis kan eleverna utveckla de insikter, kunskaper och förmågor som behövs för att ta ställning till och fatta beslut om sin framtid.” Skolverkets allmänna råd om Arbete med studie- och yrkesvägledning, 2013.

Hej framtid!
Vilken historiskt unik utmaning står vår 40.000-åriga hjärna inför i den digitala tidsåldern – vad innebär det för skolan och elevernas studie- och yrkesvägledning? Hur kan man tänka kring mer SYV i vid bemärkelse – systematiskt, i undervisningen, utifrån elevernas behov och som hela skolans ansvar?

Dessa frågor vill konferensen ”SYV i vid bemärkelse 2.0 – Hej framtid” belysa och inspirera kring. Väck tankar, få nya idéer och ta nästa steg i arbetet på skolan!

Läs mer och anmäl er här >>

Välkommen till Stockholm den 21 november 2017!