Skolverket

Skolverkets pågående och kommande insatser 2017-2018 i syfte att stärka studie- och yrkesvägledningen i grund, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Processutbildning med fokus på skola och arbetsliv
Skolverket fortsätter att erbjuda en utbildning för lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare. Syftet är att visa på vinsterna med att integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen, öka kunskaper om arbetsmarknaden samt att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv.

Utbildningen genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen, landets regioner/län/kommuner och olika lärosäten. Läs mer här.

Fortbildningskurser för studie- och yrkesvägledare, lärare och annan skolpersonal 

  • Kurser om studie- och yrkesvägledning VT 2018. Kurserna riktar sig till studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer m. fl.  Sista anmälningsdag anges vid varje kursbeskrivning. Läs mer här!
  • En webbaserad utbildning om validering är på gång. Mer information kommer att finnas på Skolverkets hemsida om validering. Läs mer här!
Exempelsamling – Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar
Exempel från grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Läs mer och ladda ner här!

Workshop om gymnasievalet för dig som är studie- och yrkesvägledare i grundskolan.
En kreativ, utvecklande och inspirerande start inför höstens arbete kring gymnasievalet.
Många elever känner sig stressade över gymnasievalet och rädda för att välja fel. Vilka strategier finns det för att hjälpa eleverna att göra ett väl underbyggt val? Det är den övergripande frågeställningen för workshopen. Workshopen genomförs tillsammans med ”skolinspiratören” Mikael Gunnarsson och processledaren Eva Broms. Lär mer här!