SYVonline

17 maj 2015,   By ,   0 Comments
Syvonline

SYVonline.se

Syvonline är en dynamisk informations- och resursplattform för alla som arbetar med studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv. Webbplatsen utgår ifrån skolans styrdokument och de Allmänna Råden för studie- och yrkesvägledning (Skolverket 2013).

Metodbanken
Syvonlines metodbank är en resurssida där användarna kan hitta metoder och material att arbeta med såväl som att själv dela med sig av tips, idéer och övningar som kan vara användbara för andra i arbetet med studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv.

Syvonline är användarnas webbplats och som medlem öppnar sig fler möjligheter och funktioner. Bland annat får alla medlemmar en personlig sida med information om arbetsplats, yrkesroll och kontaktuppgifter. Som inloggad finns möjlighet att lägga in egna metoder samt se kontaktuppgifter till andra medlemmar som delat sina. På så sätt kan Syvonline fungera som en plattform för ett kollegialt utbyte. Medlemskapet är kostnadsfritt och nya medlemmar från hela Sverige tillkommer varje dag. Ju fler som hjälps åt att fylla Syvonline med innehåll, desto bättre kommer webbplatsen att bli och möjligheten att nå en likvärdig studie- och yrkesvägledning ökar.

Omvärldsbevakning
En populär funktion på plattformen är nyheterna på startsidan där redaktionen omvärldsbevakar åt användarna. Genom ett omfattande flöde från källor som myndigheter, organisationer, fackpress och annan media uppdateras sidan varje vardag med färska nyheter från landets och världens alla hörn.

Forskningsbanken
För att lyckas med målet att stärka studie- och yrkesvägledningen i regionen krävs en vetenskaplig grund och tillgång till aktuell forskning. I forskningsbanken samlas relevanta studier och rapporter som har med området att göra. Innehållet är indelat i olika kategorier för att användarna enkelt ska hitta det de söker.

Länksamling
Arbetet med studie- och yrkesvägledning kräver ofta information om saker som antagningspoäng, utbildningar, arbetsmarknaden och olika regler. I Syvonlines länksamling finns ett stort utbud av användbara webbplatser samlade för att underlätta i det dagliga arbetet. Innehållet är indelat i både skolform och kategorier för att underlätta sökandet för användarna.

Stöd för att utveckla en kommunal syv-plan
Inom ramen för Syvonline har en handledning för att utveckla en kommunal plan för studie- och yrkesvägledning tagits fram. Syftet är att ge konkreta exempel på hur en plan utformas, vilka som är involverade i arbetet, hur teman och aktiviteter kan utformas samt hur arbetet med studie- och yrkesvägledning kan utvärderas. Handledningen är fri att ladda ner från webbplatsen.

 

Plattformen drivs och utvecklas av GR Utbildning i nära samarbete med Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen.

Läs mer på www.syvonline.se

Frågor och kontakt: karin.johansson@grkom.se