Världens Jobb

30 juni 2015,   By ,   0 Comments
Världensjobb

Världens jobb

Världens Jobb är vad gymnasieprogrammen Hotell & Turism och Restaurang & Livsmedel leder till. De är ingången till en fantastisk bransch under ständig utveckling, där man som del av den utvecklas i samma takt.

Om man ser förbi uppenbara men roliga yrken så som kock och receptionist inser man att karriärmöjligheterna är närmast oändliga. Från barista och bergsguide till hotellchef, köksmästare och eventplanerare. Och branschen växer så det knakar – både i Sverige och internationellt – och den skriker efter kompetenta och passionerade människor. Så om viljan finns så finns det jobb vart man än vill i världen.

Läs, dela och inspirera
All information finns samlat på Världensjobb och vi uppmanar er att dela med er av den, i dina samtal och med hashtaggen #världensjobb.

Här kan du även hämta material att använda på ert öppna hus, på mässor och liknande för att på bästa sätt informera om Hotell- och turismprogrammet, och Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Om kampanjen
Det är Visita som har initierat kampanjen, på våra medlemsföretags uppmaning. De ser att de i nära framtid kommer att ha svårt att rekrytera personal och att vi därför behöver höja intresset för vår bransch.
www.visita.se/utbildning
www.varldensjobb.se

Kom och träffa oss!
Den 23/3 anordnar Visita Västra en dialogkonferens tillsammans med GR Skola Arbetsliv. En konferens som vänder sig till SYV, rektor och skolledare i GR området. Uppskattningsvis räknar vi med 100-120 deltagare. Läs mer!

Den 23/3 ordnar även Visita tillsammans med Svenskt Näringsliv en studiebesöksdag för SYV och politiker i Trollhättan. Läs mer!

Den 19 april står Visita tillsammans med GR mfl som värd för branschmingelet på Rikskonferensen SSA på Gothia Towers. Branschmingel äger rum den 19 april klockan 18-19.30.