Nyhetsbrev #331, Glad Sommar!

Välkommen till syv.nu – Nyheter & länkar

Här finns nyheter från och länkar till externa aktörer – branscher, organisationer, myndigheter, utbildningsanordnare och företag som vill samverka och stötta skolans studie- och yrkesvägledning. Du hittar SYV-material – olika initiativ, sajter, tips, events, lektioner, rapporter – information och inspiration som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, pedagoger och elever i syfte att öka samverkan och berika skolans studie- och yrkesvägledning. syv.nu vill underlätta för skolan att hitta bra SYV-material från aktörer utanför skolan. syv.nu samlar och sprider externa aktörers SYV-material till skolans studie- och yrkesvägledning. Allt för att eleverna ska kunna göra mer medvetna och underbyggda gymnasie- och eftergymnasiala val – Hela skolans ansvar!

Handeln är en bransch i ständig rörelse. Varor och tjänster strömmar i ett ständigt flöde mellan olika platser i världen. Fysiska butiker kombineras med digitala kanaler. Branschen rymmer allt från upplevelser och försäljning till logistik och service. Hösterterminen 2022 startade ett nytt gymnasieprogram för att möta handelns kompetensbehov, försäljnings- och serviceprogrammet.

När vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) pratar om fastighetsbranschen och dess medarbetare så pratar vi oftast om sex olika yrkesroller: fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör och byggprojektledare. Gemensamt för alla dessa är att deras yrken på olika sätt handlar om att underhålla, rusta och utveckla fastigheter för att göra det bättre för människor som bor och vistas i dem på ett hållbart och effektivt sätt.

Svenskt Näringslivs nya bok ”Bära eller brista” går nu att beställa! Bära eller brista är en bok om att skapa gemensamma mål av stora drömmar, och om att våga misslyckas för att lyckas.


1 2 3 4 34