Nyhetsbrev #7 Yrkesprogram = jobb! 
Många branscher och arbetsplatser vittnar om att de har svårt att hitta personal med rätt utbildning & kompetens, det verkar inte vara brist på jobb just nu…

Nyhetsbrev #6 Bra branschsajter! 
Det finns massor av bra branschsajter som samlar material riktat mot skolans studie- och yrkesvägledning – grundskola, gymnasieskola och eftergymansialt.

Nyhetsbrev #5 Höstevents för elever & distanskurs i ”ivägledning”!
Runt om i landet anordnas det under läsåret regionala och lokala arbetsmarknadsdagar och mässor där elever kan delta och få inspiration, information och ny kunskap inför sina gymnasie- och eftergymnasiala val. Passa på att höja kvaliteten på dessa elevbesök genom att för- och efterarbeta dem ordentligt i skolan, gärna kopplat till olika ämnen.