Nyhetsbrev #63, Jobba Grönt
Nu finns det ett verktyg som kopplar ihop arbetsliv och skola med utbildnings- och yrkesval inom det gröna näringslivet. Branscherna inom jord, skog och djur är i behov av fler medarbetare med intresse för teknik, odling och ekonomi.

Nyhetsbrev #62, Lantmäteriet, Innovationssatsningarna Och Möjliga Karriärvägar
Vi är första myndigheten i välden som kommer att sätta en mjukvarurobot i drift.

Nyhetsbrev #61, Ny Språkapp, Kurser Vt-18 & Kul Artikel
Ny språkapp & ny fb-grupp 
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram språkkurser i yrkessvenska för yrkesrollerna Fastighetsskötare, -tekniker, -värd och -ingenjör.