Hack the world, Saco tipsar & Fråga SYV.

Som du säkert redan har hört så träder den nya Dataskyddslagstiftningen, GDPR, i kraft den 25 maj 2018 i Sverige och övriga Europa. GDPR handlar om hur information som samlas in och behandlas kan kopplas direkt eller indirekt till en person.

Installationsbranschen är i stort behov av utbildad arbetskraft. Sverige växer och vi behöver bygga 650 000 nya bostäder, 800 000 av de befintliga lägenheterna behöver renoveras, regeringen har satt som mål att energianvändningen ska kapas med 50 procent till 2030 och vi har stora infrastrukturprojekt i landet som måste utföras.

Nyhetsbrev #74, Hej Syv – Nu Växlar Vi Upp!
Det är dags att växla upp SYV-arbetet i Sverige. Studie- och yrkesvägledning är en process genom elevernas skolår och här ska och måste alla i skolan bidra.