Ekonomipejls kostnadsfria föreläsningar – Har du koll på din vardagsekonomi?

I tio år har Nordea, genom Ekonomipejl, träffat skolklasser och pratat vardagsekonomi ur ett varumärkesneutralt perspektiv och framförallt ur ett barn och ungdomsperspektiv.

PVF Plåt & Vent Teknikcentrum är plåtslageri- och ventilationsbranschens egen skola och utsågs i början av året till en av de tio skolor som får delta i Skolverkets försöksverksamhet för branschskolor. Vi är väldigt glada över detta och hoppas att det leder till att fler elever får chansen att läsa plåtslageri och ventilation då bristen inom dessa yrken är stor. Eftersom branschen skriker efter folk är garantin för att hitta ett jobb efter genomförd utbildning mycket hög.

Mycket har hänt sedan Gutenberg uppfann tryckpressen. Digitaliseringen har pågått i decennier och dagens grafiska företag söker hela tiden efter nya kompetenser och anställer flera hundra nya medarbetare varje år. Det trycks tröjor, broschyrer, inbjudningskort, snygga tidningar, vackra böcker och tusentals andra produkter. Print finns i princip överallt. Förpackningen du har på frukostbordet, kartongen du får dina nya skor i, armbanden till sommarens festivaler – alla dessa saker som finns i din vardag kommer från den grafiska branschen.

Trä- och möbelindustrin erbjuder många olika yrkesmöjligheter med en bredd från finstilt snickeri till ingenjörstjänster som har hand om avancerade maskinprocesser med ny och digital teknik.

Saco vill stötta er studievägledare i att vägleda era elever till ett medvetet studieval. Tillsammans med Sacoförbunden, våra experter på akademikeryrken, tillhandahåller vi verktyg för att underlätta ert arbete. Här kommer några saker du inte bör missa i höst!.

I en globaliserad värld behöver unga människor bra möjligheter att utveckla sin förmåga att se sig själva i ett internationellt sammanhang och göra internationella jämförelser och reflektioner. Euroguidance-nätverket arbetar med att utveckla den internationella dimensionen inom vägledning för att uppnå detta mål.

Handelns jobbskuggardag – Nytt material för studie- och yrkesvägledning!
Handeln sysselsätter mer än en halv miljon människor och är en viktig ingång för unga till den svenska arbetsmarknaden. Nu lanserar Handelsrådet ett nytt material för studie- och yrkesvägledning. Under handelns jobbskuggardag får elever från högstadiet följa en person en vanlig dag på jobbet. Eleverna får samtidigt en bild av olika yrken inom handeln.

Byggnadsplåtslagare och ventilationsmontör – två yrken med en lysande framtid!