I åtta år har Arena Skolinformation producerat kostnadsfria kompletterande läromedel om arbetslivet riktat mot gymnasiet med syfte att förbereda unga inför sitt kommande arbetsliv. Hittills har över en miljon exemplar beställts. Nyligen lanserades också en riktad satsning för SFI, ett material på lättläst svenska om arbetsliv och den svenska arbetsmarknaden, anpassat för en vuxen målgrupp.

Vägledning inför studie- och yrkesval blir allt viktigare. Utbildningsmöjligheterna ökar konstant, samtidigt som arbetsmarknaden har svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Gymnasievalet närmar sig. Ett enkelt val för vissa, men inte för alla. Istället för att följa sina egna intressen väljer en del samma som sina kompisar. Rädslan att bli ensam i den nya klassen är helt enkelt för stor. Därför startade vi på Teknikföretagen Facebookgruppen ”Tjejer som vill gå teknik”. Gruppen är en mötesplats för tjejer som vill komma i kontakt med andra teknikintresserade inför gymnasiet. Under hösten turnerar vi ut i landet och besöker gymnasiemässor och temakvällar.

Kemiindustrin är en stor och viktig sektor inom svensk industri och det går bra för kemiföretagen. Behovet av att anställa nya medarbetare ökar, men många unga har en otydlig bild av hur det är att jobba inom kemiindustrin. Det vill vi från bransch- och arbetsgivar­organisationen IKEM ändra på!.

Stockholmsmässan 28-30 november – Malmömässan 6 december. Boka gärna redan nu, så att du har gott om tid för planering och förberedelser. Det går bra att ändra bokningen fram till 15 november.