Dagens elever är framtidens medarbetare och företagare. Att skolan rustar eleverna för både ett framgångsrikt yrkesliv och privatliv är mycket viktigt. Här spelar studie- och yrkesvägledningen en avgörande roll och frågor som gäller samverkan mellan skola och näringsliv engagerar oss mycket. Senaste tillskottet i vårt stödmaterial för skolan är en ny praofilm – Träffa praoeleverna Gina och Calle på röda mattan!

Hos oss på Region Stockholm finns många arbetsplatser som tar emot ungdomar som vill göra prao inom hälso- och sjukvården. Eller som vill söka sommarjobb inom hälso- och sjukvård, administration, tandvård, fastighetsförvaltning med mera. Sommarjobben är för16-18 åringar bosatta i Stockholms län.

Har du svårt att förklara för dina elever vad en ingenjör egentligen arbetar med?
Tipsa dina NE/TE elever om möjligheten att få arbeta inom Tekniksprånget!

Vägledarkalendariet 2019

Nu tar vi emot anmälningar till 2019 års viktigaste mötesplats för studie- och yrkesvägledare.

Sköta skogen eller uppfinna nya hållbara produkter. Skogssektorn är en framtidsbransch med en stor bredd av yrken. Men hur förmedlas egentligen bilden av skogssektorn till dagens ungdomar? Ger vi dem fortfarande den traditionella bilden av slitiga och smutsiga jobb som passar bäst för män? Vi vill uppdatera bilden genom att visa bredden och möjligheterna iskogsnäringen för både kvinnor och män!